ANO Ang Konotasyon?

Answer

The Tagalog words 'ano ang' mean 'what is'. Anong is sometimes used and is short for ano ang. Ano ito means 'what is this'?
Q&A Related to "ANO Ang Konotasyon"
English of ano man ang gagawin,makapitong iisipin?
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_English_of_a...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the
http://www.chacha.com/question/what-is-'ano-ang-tu...
wika ay salita ng mga pilipino kung saan ginagamet sa pakikipagtalstasan!at ito ay napapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon at sa pamamaraan ng pagsulat at pagsalita.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200706...
Lea Productions
http://www.imdb.com/title/tt0398692/combined
About -  Privacy -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback  -  Sitemap  © 2014 Ask.com