Kahulugan NG Panitikan?

Answer

Kahulugan ng panitikan is a Filipino phrase that means definition of literature in English. Additionally, ano ang Kahulugan ng malingid means what is the meaning of malingid. The answer to what is the meaning of malingid is to keep something secret or hidden.
Q&A Related to "Kahulugan NG Panitikan"
Mahigpit kumapit.
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_kahulugan_ng...
The direct translation of "ano ang kahulugan ng malingid " from Filipino to
http://www.chacha.com/question/what-is-ano-ang-kah...
Ang ibig sabihin ng salitang "Musika" ay isang uri ng pagpapahayag ng damdamin na gumagamit ng melodya o melodic
http://tl.answers.com/Q/FAQ/5727
upang maiwasan ang mga krimen,ngunit sa panahon ngayon hlos wla nang sumusunod sa mga batas,ngunit wag tayo mag-papaapekto
http://tl.answers.com/Q/FAQ/4360-7
Explore this Topic
'Ano ang kahulugan malingid' is a Philipino phrase that translates to 'what does dissemble' in English. You can get more Philipino phrases translated on such sites ...
Kahulugan NG Parabula is a Spanish phrase for 'what is the meaning of the parable'. The translation of 'ano ang kahulugan ng malingid' from Spanish to English ...
The phrase 'kahulugan ng kahirapan' can be translated to 'meaning of poverty'. This is a Filipino phrase that is asking for the definition of poverty. In this ...
About -  Privacy -  AskEraser  -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback © 2014 Ask.com