What is the summary of ang kwento ni mabuti?

Answer

Ang kwentong ito ay tungkol sa isang estudyante at isang guro na may mabigat na problema sa pamilya ngunit may magandang pananaw sa buhay. Ang kwento ay nagsimula sa silid-aklatan ng kanilang paaralan. Sa isang sulok nito ay naroon ang isang
Q&A Related to "What is the summary of ang kwento ni mabuti?"
punta ka ditooo. :D.http://tl.answers.com/Q/Maikling_kuwento_ni_mabuti. Source(s) sa nagpost sa wikianswers.thank you!
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200910...
Chichay ... Lola Basyang Robert Campos ... Ama Dante Castro ... Ama Ollie Espino ... Ama Mark Garchitorena ... Ama Eva Ramos ... Ina Encar Benedicto ... Ina Ida Lomotan ... Ina Rita
http://www.imdb.com/rg/title-related/releaseinfo-m...
The Filipino "Ano ang kwento ni Willie Revillame" translates to
http://www.chacha.com/question/what-does-'ano-ang-...
Explore this Topic
Ang kwentong ito ay tungkol sa isang estudyante at isang guro na may mabigat na problema sa pamilya ngunit may magandang pananaw sa buhay. Ang kwento ay nagsimula ...
Ang kwentong ito ay tungkol sa isang estudyante at isang guro na may mabigat na problema sa pamilya ngunit may magandang pananaw sa buhay. Ang kwento ay nagsimula ...
punta ka ditooo. :D..http://tl.answers.com/Q/Maikling_kuwento_ni_mabuti Source(s): sa nagpost sa wikianswers...thank ...
About -  Privacy -  AskEraser  -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback © 2014 Ask.com