What Are the 2 URI NG Pasukdol?

Answer

I have studied Philippine literature and uri ng panitikan means types of literature. The two major types of literature in the Philippines are prose and poetry. Among Filipino poetry are awit and corrido. Filipino prose literature includes comedia.
Reference:
Q&A Related to "What Are the 2 URI NG Pasukdol"
ang dalawang uri ng panguri ay. Magkatulad- naghahambing ng parehong bagay.At walang mas lumalamang. halimbawa: Sina Kate at Faye ay magaling maglaro ng volleyball. Di-magkatulad-
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_2_uri_ng_pa...
The Filipino phrase "ano ang uri ng pamahalaan sa panahon
http://www.chacha.com/question/what-is-ano-ang-uri...
Dahon (talbos) ng kalabasa. Dahon (talbos) ng kamote. Dahon ng kangkong. Dahon ng saluyot. Dahon ng malunggay. Dahon ng ampalaya. Dahon (talbos) ng chayote. Dahon ng alogbate. Dahon
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200906...
mga uri ng taludturan
http://xbox.answers.wikia.com/wiki/What_is_the_mea...
Explore this Topic
Kahulugan ng panitikan is a Filipino phrase that means definition of literature in English. Additionally, ano ang Kahulugan ng malingid means what is the meaning ...
mga ibat-ibang uri ng liham. ...
mga ibat-ibang uri ng liham. ...
About -  Privacy -  AskEraser  -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback © 2014 Ask.com