Web Results

pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski

Związek Chłopski (zwany też Związkiem Ściegiennego i spiskiem księdza Piotra Ściegiennego) – organizacja konspiracyjna, powstała w 1842 r. z inicjatywy ...

pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski_(II_RP)

Związek Chłopski (ZCh) – partia powstała 11 maja 1924 z połączenia odłamu PSL „Piast” pod nazwą Polski Związek Ludowców oraz partii Polskie Stronnictwo  ...

pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski

Narodowy Związek Chłopski – polska partia polityczna w Królestwie Polskim utworzona w 1912 r. przez działaczy ludowych, głosząca hasła solidaryzmu ...

www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/wizytowka-regionu/osobowosci/-/asset_publisher/gdfa/content/piotr-sciegienny

W latach 1842-1844 założył Związek Chłopski. Ta tajna organizacja obejmowała swym zasięgiem Lubelszczyznę i Kielecczyznę. Główne ośrodki konspiracyjne ...

pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Zawadzki_(1859-1926)

Frondę Zawadzkiego, przekształconą później w Narodowy Związek Chłopski. W roku 1912 założył i został prezesem Narodowego Związku Chłopskiego.

www.5lo-kielce.vipower.pl/pages/parton.html

W latach 1842-1844 zorganizował konspiracyjny Związek Chłopski. W porozumieniu z innymi organizacjami patriotycznymi wyznaczył na październik 1844 r.

portalwiedzy.onet.pl/73748,,,,zwiazek_stronnictwa_chlopskiego,haslo.html

Związek Stronnictwa Chłopskiego, ZSCh, pierwsza chłopska partia polityczna na ziemiach polskich, założona 1893 w Galicji (w Nowym Sączu) z inicjatywy ...

pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_ludowy

Ruch ludowy (także ruch chłopski, rzadziej ruch agrarny) – ruch społeczny związany ze ... W 1915 działacze „Zarania”, Związku Chłopskiego oraz Związku Ludu ...

sadeczanie.net/files/Prasa_nowosadecka1891-1996.pdf

rzyszeo, związków przeznaczone dla węższego grona odbiorców; pisma para- ... Do dużej wydawanych pism w Nowym Sączu należał "Związek Chłopski".

www.sztetl.org.pl/pl/term/1001,ludowy-ruch

Ruch ludowy dążył do emancypacji politycznej i ekonomicznej chłopów, podkreślał ... Od 1912 nielegalną działalność prowadziły: Narodowy Związek Chłopski ...