Web Results

Naturorienterande ämnen – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Naturorienterande_ämnen

Naturorienterande ämnen (NO), även kallat naturvetenskapliga ämnen (NV), är ett samlingsbegrepp för ämnena biologi, fysik, teknik och kemi i grundskolan.

Synonymer till ämne - Synonymer.se

www.synonymer.se/?query=�mne

materia av viss beskaffenhet: flytande ämnen, grundämnen; råmaterial, obearbetat arbetsstycke: nyckelämne; det ur vilket något utvecklas: fruktämne, ( bildlig ...

Kemiska ämnen | Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

www.prevent.se/kemiskaamnen/

Kemiska ämnen är ett enkelt och användarvänligt verktyg för dig som producerar, använder och är avsändare av kemikalier och kemiska ämnen.

Ämnen - Elevspel

www.elevspel.se/amnen/

Välj spel bland våra skolämnen och spela dig till kunskap gratis.

Kort om perfluorerade ämnen - Kemikalieinspektionen

www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/hogfluorerade-amnen

Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används till exempel i textilier, impregneringsmedel, golvvax och ...

Kursplan - Naturorienterande ämnen (Grundsärskolan) - Skolverket

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/naturorienterande-amnen

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturorienterande ämnen har  ...

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen

www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen. Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, ...

Språk i alla ämnen - Skolverket

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/diskutera-och-utveckla/sprak-i-alla-amnen

I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och ...

Ämnen | Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

www.sol.lu.se/amnen/

26 aug 2016 ... Ämnen. Allmän språkvetenskap · Arabiska · Barnlitteratur · Danska · Engelska · Europastudier · Filmvetenskap · Fonetik · Franska ...

Ämnen för högskola och universitet - Studeravidare.se

www.studeravidare.se/utbildningar/program-kurser

Ämnen - Högskola och universitet. Systembiologi Akvatisk ekologi Djuromvårdnad Trädgårdsvetenskap Arbetsvetenskap Fonetik Proteinkemi Medicinska ...