Web Results

tt.wikipedia.org/wiki/Tranzistor

Yarımütkärgeç nigeze şundıy ölkälär belän ike p-n küçü oyıştıra. Bu küçülär sıyfatı yarımütkärgeç diodına oxşaş. Ägär nigez n-tiplı, ä ölkälär p-tiplı, tranzistor ...

www.zhong-guo.info/index.php?c=World/Tatar%C3%A7a/%C3%96lk%C3%A4l%C3%A4r/Awrupa

省份| x 地区| x 交通运输| x 休闲与体育| x 健康| x 商业与经济| x 教育|. x 新闻与媒体| x 旅游| x 目录与指南| x 社会与文化| x 科学与环境| x 艺术与娱乐 ...

www.yalquzaq.com/?p=29946

15 Mar 2016 ... İşdä, dövlät başındakı Şäxsiyyätin mähz bu keyfiyyäti bütün ölkälär üçün arzuolunandır. Bu baxımdan, Azärbaycanın bäxtinin gätirdiyini bir ...

azpolitika.info/?p=273318

29 Noy 2016 ... Bütün qonśu ölkälär paxilligimizi cäkäcäk. Vätänimizä vä xalqimiza xeyirli ugurlu olsun bu gärar. InśAllah. Qaz vä elektrik enerji istehsal ...

dmoztools.net/World/Tatar%C3%A7a/%C3%96y-U%C3%A7aq

4 Aug 2015 ... Ölkälär. Next. «World ... Öy-Uçaq» ezläw monda: AOL - Ask - Bing - DuckDuckGo - Gigablast - Google - ixquick - Yahoo - Yandex - Yippy.

issuu.com/levent/docs/chinar

Þahlýq et, verilmiþ sänä ölkälär, Xalqa ädalätlä kömäklik göstär.” 2 Cämiyyätin yaþadýðý problemläri aradan qaldýrmaq üçün çalýþan Gäncävi “Xämsä” adlý ...

regional.interactiva.org

The Regional section contains English language sites about geographical regions. This includes groups of countries in an area, individual nations, states or  ...

forum.bakililar.az/index.php?/topic/58115-bes-esl-qadin-nece-olmalidir/&page=2

Inkishaf etmish ölkälär demokratik ölkälär sayilir,amma burdada nisbilik etibari ilä demokratik principlärdä bu principläri tänzimläyän ...

www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo66/sawadam66.pdf

86)ölkälär。D126 は AVLKLAR と綴るが,Or. 9662, fol. 95a の AVLKALAR による。 87)fikr-i h. ˇ ayālini 。Or. 9662, fol. 95a; cf. Or. 9660, fol. 81b による補遺。