Web Results

ขบวนการแรงงานไทย : ปัญหาและอุปสรรคขบวนการแรงงาน โดย ศักดินา ฉัตร ...

social-agenda.org/article/1369

6 ก.พ. 2013 ... คำนิยามของคำว่า "ขบวนการแรงงาน" ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมัยก่อนคำนิยามของ ขบวนการแรงงานกว้าง มีลักษณะที่ครอบคลุมคนงานทั้งหมด ...

การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทยช่วงเหตุกา

copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/n5-1/5.pdf

เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบขบวนการแรงงานที่เคลื่อนไหวในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร 23 ... บทบาทของขบวนการแรงงานกับการเคลื่อนไหวภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง.

เสวนา ขบวนการแรงงาน พลัง เอกภาพ และความเชื่อมั่น | voicelabour.org ...

voicelabour.org/?p=23339

18 ต.ค. 2015 ... มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท จัดงานเสวนาเรื่อง ” ขบวนการ แรงงาน : พลัง เอกภาพ และความเชื่อมั่น ?” ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ...

วิเคราะห์ขบวนการแรงงานฝรั่งเศส: Small Numbers, Big Power

www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539158317&Ntype=2

วิเคราะห์ขบวนการแรงงานฝรั่งเศส: Small Numbers, Big Power วรดุลย์ ตุลารักษ์ :แปลและ เรียบเรียง นักวิชาการอิสระผู้สนใจประเด็นขบวนการแรงงาน และโลกาภิวัตน์.

ประวัติศาสตร์แรงงานไทย - ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน

www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539462310

สังคมไทยโบราณปกครองในระบอบศักดินา มีแรงงาน ไพร่ – ทาส ซึ่งเป็นแรงงานบังคับ หรือ แรงงานเกณฑ์ .... ได้แยกสลายขบวนการแรงงานภาครัฐวิสาหกิจกับเอกชน ทะนง โพธิ์อ่าน ...

ใครว่าขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอ บทเรียนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานเสรี ...

hirvikatu10.net/timeupthailand/?p=2780

2 ต.ค. 2012 ... ที่มา หนังสือ “ใครว่าขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอ บทเรียนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานเสรี ปาลโก้”. คณะผู้เขียน จรรยา ยิ้มประเสริฐ, จรัล กล่อมขุนทด และรุ่งนภา ขัน ...

บทบาทสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงาน - สหภาพแรงงานไทยเรยอน

www.trclabourunion.com/sahpap1.htm

บทบาทสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงาน ... สหภาพแรงงานไทยเรยอนยังได้เข้าไปมี บทบาทในขบวนการแรงงานไทยอย่างกว้างขวาง ...

เมย์เดย์ไทยและ…ขบวนการที่เปลี่ยน - TDRI

tdri.or.th/tdri-insight/matichon-2014-05-01/

2 พ.ค. 2014 ... เมย์เดย์ หรือเรียกว่า วันแรงงานสากล หรือ วันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี. ซึ่ง หมายถึงการเฉลิมฉลองของแรงงาน ...

อารมณ์ พงศ์พงัน ปัญญาชนของขบวนการแรงงาน – พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ...

thailabourmuseum.org/?p=1005

เรียบเรียงโดย วาสนา ลำดี. ครบรอบ 36 ปี แห่งความสูญเสียผู้นำแรงงาน ที่ถือว่าเป็น ปัญญาชนของขบวนการแรงงานอย่าง คุณอารมณ์ พงศ์พงัน ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่อวันที่ 21 ...

DMOZ - World: Thai: สังคม: งาน: ขบวนการแรงงาน

www.dmoz.org/World/Thai/สังคม/งาน/ขบวนการแรงงาน

29 ต.ค. 2015 ... กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน. กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน. จัดฝึกฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ ทดสอบฝีมือการ ...

More Info

ขบวนการแรงงานไทยกับการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐ กิจ | Siam ...

www.siamintelligence.com

23 มิ.ย. 2015 ... 1930 ซึ่งเป็นช่วงที่ขบวนการแรงงานอ่อนแอ ความไม่เท่าเทียมมีสูงมาก แต่เมื่อแนวคิด ฝ่ายซ้ายได้เบ่งบานในช่วง 1930-1970 ขบวนการแรงงานเริ่มเข้มแข็ง ...

ขบวนการแรงงาน | ประชาไท

prachatai.com

โชคชัย สุทธาเวศ ตอบคำถาม มาตรฐานแรงงานสำหรับประชาคมอาเซียนควรมีประเด็นใดบ้าง และมีสาระสำคัญๆ อย่างไร และบทบาทของขบวนการแรงงานและรัฐบาลไทยในการยก ...

รายงาน: ทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวผ่านขบวนการแรงงาน-เครือข่ายการ ...

prachatai.com

5 ส.ค. 2011 ... หมายเหตุ 1. ชื่อรายงานเดิม: ไทยศึกษา: ภูมิทัศน์ของขบวนภาคประชาสังคม-ทบทวน ขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมไทยผ่าน ขบวนการแรงงาน ...