Web Results

ขบวนการแรงงานไทย : ปัญหาและอุปสรรคขบวนการแรงงาน โดย ศักดินา ฉัตร ...

social-agenda.org/article/1369

6 ก.พ. 2013 ... คำนิยามของคำว่า "ขบวนการแรงงาน" ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สมัยก่อนคำนิยามของ ขบวนการแรงงานกว้าง มีลักษณะที่ครอบคลุมคนงานทั้งหมด ...

ขบวนการแรงงานไทยกับการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐ กิจ | Siam ...

www.siamintelligence.com/labor-economic-disparity/

23 มิ.ย. 2015 ... 1930 ซึ่งเป็นช่วงที่ขบวนการแรงงานอ่อนแอ ความไม่เท่าเทียมมีสูงมาก แต่เมื่อแนวคิด ฝ่ายซ้ายได้เบ่งบานในช่วง 1930-1970 ขบวนการแรงงานเริ่มเข้มแข็ง ...

การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทยช่วงเหตุกา

copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/n5-1/5.pdf

เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบขบวนการแรงงานที่เคลื่อนไหวในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร 23 ... บทบาทของขบวนการแรงงานกับการเคลื่อนไหวภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง.

ประวัติศาสตร์แรงงานไทย - ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน

www.labourcrisiscenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539462310

สังคมไทยโบราณปกครองในระบอบศักดินา มีแรงงาน ไพร่ – ทาส ซึ่งเป็นแรงงานบังคับ หรือ แรงงานเกณฑ์ .... ได้แยกสลายขบวนการแรงงานภาครัฐวิสาหกิจกับเอกชน ทะนง โพธิ์อ่าน ...

ทำไมขบวนการแรงงานสหรัฐถึงหลงสนับสนุนพรรคเดโมแครท | Turnleft ...

turnleftthai.wordpress.com/2016/08/28/ทำไมขบวนการแรงงานสหรัฐ/

28 ส.ค. 2016 ... ใจ อึ๊งภากรณ์ ในปี 1932 ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทุนนิยม พวกเอียงซ้ายในสหรัฐมองว่ามีประกายไฟของแสงสว่างเกิดขึ้น เมื่อ ...

DMOZ - World: Thai: สังคม: งาน: ขบวนการแรงงาน

www.dmoz.org/World/Thai/สังคม/งาน/ขบวนการแรงงาน/

3 ส.ค. 2016 ... กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน. กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน. จัดฝึกฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ ทดสอบฝีมือการ ...

ขบวนการแรงงานเยอรมัน-ไทย ประวัติศาสตร์ในความเหมือนที่แตกต่าง ...

www.citizenthaipbs.net/node/9586

7 ก.ย. 2016 ... 2559 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานไทยและเยอรมันสู่สาธารณะ ...

การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทย - Wiki

kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทย

25 ส.ค. 2011 ... 1 การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475; 2 สมาคมคนงานในระยะแรก (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.

ทนง โพธิอ่าน : คนกล้าของขบวนการแรงงานไทย – พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

thailabourmuseum.org/ทนง-โพธิอ่าน-คนกล้าของข/

19 มิ.ย. 2016 ... วันนี้(19มิถุนายน2559)ครบรอบ 25 ปีการหายตัวไปของทนง โพธิอ่าน ผู้นำแรงงาน ซึ่งทาง พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัดแสดงเรื่องราวของทนง โพธิอ่าน ...

อารมณ์ พงศ์พงัน ปัญญาชนของขบวนการแรงงาน – พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

thailabourmuseum.org/อารมณ์-พงศ์พงัน-ปัญญาชนข/

21 มิ.ย. 2016 ... เรียบเรียงโดย วาสนา ลำดี. ครบรอบ 36 ปี แห่งความสูญเสียผู้นำแรงงาน ที่ถือว่าเป็น ปัญญาชนของขบวนการแรงงานอย่าง คุณอารมณ์ พงศ์พงัน ...

More Info

ขบวนการแรงงาน | ประชาไท

prachatai.com

โชคชัย สุทธาเวศ ตอบคำถาม มาตรฐานแรงงานสำหรับประชาคมอาเซียนควรมีประเด็นใดบ้าง และมีสาระสำคัญๆ อย่างไร และบทบาทของขบวนการแรงงานและรัฐบาลไทยในการยก ...

ใครว่าขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอ บทเรียนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานเสรี ...

hirvikatu10.net

2 ต.ค. 2012 ... ที่มา หนังสือ “ใครว่าขบวนการแรงงานไทยอ่อนแอ บทเรียนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานเสรี ปาลโก้”. คณะผู้เขียน จรรยา ยิ้มประเสริฐ, จรัล กล่อมขุนทด และรุ่งนภา ขัน ...

วิเคราะห์ขบวนการแรงงานฝรั่งเศส: Small Numbers, Big Power

www.labourcrisiscenter.com

วิเคราะห์ขบวนการแรงงานฝรั่งเศส: Small Numbers, Big Power วรดุลย์ ตุลารักษ์ :แปลและ เรียบเรียง นักวิชาการอิสระผู้สนใจประเด็นขบวนการแรงงาน และโลกาภิวัตน์.