Web Results

คริสตจักร - วิกิพีเดีย

th.wikipedia.org/wiki/คริสตจักร

คริสตจักร (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรื...

รายชื่อคริสตจักร - Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า พระเยซู ...

www.christiansiam.com/Church/Church.html

รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย. เมื่อท่านได้รู้จักกับพระเจ้าแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการที่ จะทำให้ท่านได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็คือการไปคริสตจักรหรือโบสถ์ ...

คริสตจักรไทยลานนา :: THAILANNA CHURCH

www.thailannachurch.com/

คริสตจักรไทยลานนา - อยู่ภายใต้คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย สังกัดสหกิจ คริสเตียนแห่งประเทศไทย.

คริสตจักรแห่งความสุข – "สุขที่รู้จักพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นทีรู้จัก "

www.churchofjoy.net/

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดคน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรม โดยใช้สถานที่ ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน ในเขตคลองเตย กรุงเทพฯ.

คริสตจักรสดุดียินดีต้อนรับ - Welcome to Sadudee Church (Praise ...

www.sadudee.org/

คริสตจักรสดุดียินดีต้อนรับ- Welcome to Sadudee Church.

คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ | MahapawnBangkokAllianceChurch

mahapawnchurch.net/

จะเริ่มรับฝากเงินในธนาคารค่าย ที่ด้านหน้าสำนักงาน เวลา 11.45 น. และ 15.45 น. ท่านใด หรือ กลุ่มแคร์ใด สนใจขายอาหารและสิ่งของเพื่อหาทุนค่าค่าย.

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ | Facebook

th-th.facebook.com/LibertyChurchBangkok/

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ. ถูกใจ 6018 คน · 470 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. ☆ IG : @LibertyBKK ☆ Line : @libertychurch.

คริสตจักรแห่งพันธสัญญา กรุงเทพ - YouTube

www.youtube.com/user/churchofcovenantbkk

... คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ. 1,514 views 1 year ago. บรรยากาศการฉลองครบ รอบ 7 ปี คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2015 Show less.

www.ask.com/youtube?q=คริสตจักร&v=EqIuWxTpAWY
1 มี.ค. 2016 ... คำเทศนา คริสตจักรที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ คริสตจักรใจสมาน. คริสตจักรใจสมาน. SubscribeSubscribedUnsubscribe 542542. Loading... Loading.

คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิต คลองสี่ และฌาปนสถานคริสเตียน Rangsit ...

rangsitmcc.org/

Rangsit Methodist Church & Crematorium ฌาปนสถาน คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิต คลอง สี่ ที่อยู่ 15 หมู่ 5 ถ.เลียบวงแหวนตะวันออก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ...

More Info

Wattana Church - หน้าแรก

wattanachurch.org

นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All. ธันวาคม 2016 ... นมัสการ ภาคเช้า 2016- 11-27. ศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ที่เบื้องพระบาทพระเยซู ลูกา 17:11-19 โดย ศ.

คริสตจักรสะพานเหลือง —

sapanluang.org

27/11/16 บันทึกคำเทศนา หัวข้อ "ที่แห่งนี้มีพร" โดย ศจ.สมพร ศิริกลการ. 20/11/16 บันทึก คำเทศนาภาคภาษาไทย หัวข้อ "นับพระพรแห่งชีวิต" โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์.

คำเทศนา - คริสตจักรร่มเย็น

www.romyenchurch.org

ดอร่า ซิว - เรื่อง ดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ในยุคสุดท้าย, Written by Super User, 441. 13, 04.09.2016 - ศจ. ... วีรชัย โกแวร์ - เรื่อง คู่หมั้นพระคริสต์, Written by Super User, 411.