Web Results

ระบบบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

iregis.dusit.ac.th/

เข้าสู่ระบบ. ชื่อผู้ใช้. รหัสผ่าน. กรอกข้อมูลที่แสดงด้านล่าง ... พบกับเราได้ที่ Facebook. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ. *การลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่  ...

ระบบสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

reg.reru.ac.th/

โปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา เวอร์ชัน 1.0 --> ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย --> E-Mail : subkanok@hotmail.com ...

ตรวจสอบการเข้าระบบ - ระบบสารสนเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

reg.reru.ac.th/program/login.asp

โปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา เวอร์ชัน 1.0 --> ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย --> E-Mail : subkanok@hotmail.com ...

e-services-ระบบตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-service.ru.ac.th:8088/

... Google Apps ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสาร หรือทำงานร่วมกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของนักศึกษา ...

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร

reg.su.ac.th/

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อน ว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล

edu2008.rru.ac.th/

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา · รับเอกสารสำเร็จการศึกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบ รายชื่อ คลิก และ กรอกเอกสารแบบคำร้องขอตรวจสอบหนี้สิ้น มายื่นที่งานทะเบียนในวันที่ ...

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

reg.skru.ac.th/

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏ สงขลา ... นักศึกษาสามารถลง ทะเบียนออนไลน์ได้ที่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และสามารถ Download ...

เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา - ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ...

regis2015.rmutl.ac.th/student

ระบบจะสามารถทำงานได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ดังต่อไปนี้. Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป; Firefox Browser; Google Chrome Browser; Safari Browser; Opera Browser.

ระบบทะเบียนกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

reg.rmutl.ac.th/

ทุกพื้นที่ : ขอให้นักศึกษาทุกราย เข้าตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข และเพิ่มเติมประวัติ นักศึกษา ในระบบของนักศึกษา เข้าสู่ระบบตรวจสอบประวัติที่นี่ ...

ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

reg.buu.ac.th/

ประกาศเรื่อง. 1. กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2558(ด่วนที่สุด). สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาค พิเศษวิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา ...

Helpful Resources

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

www.gprocurement.go.th

ด่วน !! >> ผู้ค้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยเพิ่มเติมข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จะไม่สามารถเสนอราคาในระบบ e-Bidding และระบบ e-market ได้

ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

portal1.udru.ac.th

ข่าวประกาศ. วัน พุธที่ 20 มกราคม 2559 นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ใน เทอม 1/2558 ให้มา ตรวจสอบจบได้ที่ งานทะเบียน :: วัน เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ...

หน้าแรก

lru.ac.th

เมนูหลัก. เข้าสู่ระบบ · วิชาที่เปิดสอน · ปฎิทินการศึกษา · หลักสูตรที่เปิดสอน · ตอบคำถาม · ข่าวประกาศ · ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา ...

ระบบบริการการศึกษา

regis.rmu.ac.th

นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มยืนยันลงทะเบียนหลังกำหนด ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของ ภาคเรียน ที่ 2/2558 ระบบเปิดยืนยันลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับนักศึกษาที่  ...

เข้าสู่ระบบ - ระบบจองวิชาเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

reg.ubru.ac.th

หน้าหลัก · เข้าสู่ระบบ · วิธีและขั้นตอนการจองรายวิชา · ตรวจสอบรายวิชาเทียบโอน · ค้นหา รายชื่อนักศึกษา · ค้นหารายชื่ออาจารย์. เข้าสู่ระบบจองรายวิชา. รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ...