Web Results

1917 års kyrkobibel – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/1917_års_kyrkobibel

1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, kallas den översättning av Bibeln till ... Arbetet med denna översättning tog – med långa avbrott – 144 år ...

1917 tillgänglig på bibeln.se – Bibelsällskapet

www.xn--bibelsllskapet-bib.se/press/nyheter/2011/11/26/1917-tillganglig-pa-bibeln-se/

26 nov 2011 ... 1917 tillgänglig på bibeln.se. Hela texten till 1917-års översättning finns nu tillgänglig på bibeln.se. Detta är ett steg i utvecklingen för att skapa ...

Bibeln 1917 - Wikisource

sv.wikisource.org/wiki/Bibeln_1917

20 okt 2016 ... GAMLA OCH NYA. TESTAMENTET. DE KANONISKA BÖCKERNA. ÖVERSÄTTNINGEN GILLAD OCH STADFÄST AV KONUNGEN ÅR 1917 ...

Evangelium enligt Matteus – Bibeln

www.bibeln.se/las/1917/matt

Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om ...

Ordet-tidernas språk i svenska Bibeln

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238479/FULLTEXT01.pdf

Till Bibel 2000 (2001), men även av Den svenska bibeln, ett 450-års jubileum ( 1991), en ..... 1917 års kyrkobibel blev direkt populär och allmänt accepterad. 50.

Antikvariat Classica - Religion & Psykologi > Biblar & psalmböcker

www.classica.se/browse_sok.php?p=RELIGIONPSYKOLOGI&b=biblarpsalmbocker&sida=1

1917 års kyrkobibel, eller Gustaf V:s bibel, utkom nära nog 150 år från det att Gustav III år 1773 tillsatte en bibelkommission med uppgift att åstadkomma en ny  ...

Kan man lita på Bibel 2000? - Förlaget Dragen Ut

www.dragenut.se/litteratur.php

Den översättning som säkerligen utövat det största inflytandet på Sverige under 1900-talet, 1917 års kyrkobibel, borde enligt författaren aldrig ha blivit upphöjd ...

Nya testamentet i åtta versioner | Bibelbutiken.se

bibelbutiken.se/produkt/nya-testamentet-i-atta-versioner/

Produktbeskrivning. Nya testamentet med den grekiska grundtexten, två engelska översättningar och fem svenska översättningar. 1917 års kyrkobibel; David ...

Nya testamentet i åtta versioner - Argument Förlag

www.argument.se/produkt/bibel/nya-testamentet-i-atta-versioner/

1917 års kyrkobibel; David Hedegårds översättning; Bo Giertz översättning; Svenska Folkbibeln (2014); Grekiska grundtexten (SBLGNT 2010); New Revised  ...

Biskopsmötets framställning nr 1/2000 till kyrkomötet ... - Sakasti

sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/43B2EF6DD6C22ABFC2257703003FAE79/$FILE/1-FRS-BM.pdf

översättningen var 1917 års bibel som samtidigt var den första som gjordes ... tjänstgörande präster, är överens därom, får översättningen i 1917 års kyrkobibel .

More Info

Bibeln - Project Runeberg

runeberg.org

Hela 1917 års översättning. Från Projekt Runeberg.

Sanningen bakom 1917 webben - Svenska Reformationsbibeln

www.bibel.se

Sanningen bakom. 1917 års kyrkobibel. Samt en jämförelse mellan 1878 och 1917 års bibelkommission och bibelöversättning. Av Bo Hagstedt. 1917 års.

Svensk bibelöversättning – Svenskt översättarlexikon

www.oversattarlexikon.se

1917 års kyrkobibel fick utstå mycket spe för sin ”pratiga” mångordighet och för sin strävan efter ett stilistiskt enhetligt, enligt kritikerna ”urvattnat” normalspråk ...