Did you mean: Chi K. Nguyen?
Web Results

Phạm Chi Lan – Wikipedia tiếng Việt

vi.wikipedia.org/wiki/Phạm_Chi_Lan

Trong suốt quãng thời gian làm việc của mình bà Phạm Chi Lan là người luôn ... bà Phạm Chi Lan, nguyên thàn...

Identification of undiagnosed type 2 diabetes by systolic blood ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596691

Jul 2, 2010 ... Ta MT(1), Nguyen KT, Nguyen ND, Campbell LV, Nguyen TV. ... (1)Department of Nutrition, Nhan dan Gia Dinh Hospital, Ho Chi Minh City, ...

A randomized, double-blind placebo controlled trial of balapiravir, a ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807519

Jul 17, 2012 ... Nguyen NM(1), Tran CN, Phung LK, Duong KT, Huynh Hle A, Farrar ... (1)Oxford University Clinical Research Unit, Ho Chi Minh City, Vietnam.

KT Nguyen | Facebook

www.facebook.com/kt.nguyen.12

KT Nguyen is on Facebook. Join Facebook to connect with KT Nguyen and others you may know. ... Class of 2003 · Ho Chi Minh City, Vietnam. Nguyễn Văn Trỗi ...

Kien Mai

www.med.uottawa.ca/patho/eng/Mai.html

M.D. (Ho Chi Minh City, Vietnam), F.R.C.P.C (Anatomical Pathology, Ottawa, Ontario, ... Bradshaw SH, Kos Z, Nguyen BN, Robertson SJ, Belanger EC, Mai KT .

Truong Trung Cap Kinh Te - Ky Thuat Nguyen Huu Canh

home.nhct.vn/

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tuyển .... Hướng dẫn phân tích chất lượng Đoàn viên, Chi đoàn Năm học 2015 - 2016.

Nguyen Trung Dung - Google Scholar Citations

scholar.google.com/citations?user=I_KUB1oAAAAJ&hl=en

TH Le, N Van De, T Agatsuma, TGT Nguyen, QD Nguyen, DP McManus, ... International journal for ... VH Tran, QD Nguyen, NV Le. Tap. Chi. Dou Hoc 8, 15- 17, 2002. 12, 2002 ... KT Tran, M McVay, TD Nguyen, SJ Wasman. Journal of Bridge ...

HbA1c-Based Classification Reveals Epidemic of ... - Diabetes Care

care.diabetesjournals.org/content/diacare/early/2016/05/14/dc16-0654.full.pdf

May 23, 2016 ... 2Department of Rheumatology, People's Hospital 115, Ho Chi Minh City, Vietnam. 3Garvan ... Ta MT, Nguyen KT, Nguyen ND, Campbell LV,.

Consequences of Gestational Diabetes in an Urban Hospital in Viet ...

journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001272

Jul 24, 2012 ... We conducted a prospective cohort study in Ho Chi Minh City, Viet Nam. ...... Ta MT, Nguyen KT, Nguyen ND, Campbell LV, Nguyen TV (2010) ...

Cơ sở trực thuộc - University of Economics Ho Chi Minh City

www.ueh.edu.vn/news.aspx?id=19

21 Tháng Mười 2014 ... Cơ sở A: 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh · Cơ sở B : 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí ...

More Info

Diversity of viruses associated with acute gastroenteritis in children ...

www.ncbi.nlm.nih.gov

Nguyen TA(1), Yagyu F, Okame M, Phan TG, Trinh QD, Yan H, Hoang KT, Cao AT, ... in Ho Chi Minh City, Vietnam between October 2002 and September 2003.

Giang K T Nguyen - PubFacts

www.pubfacts.com

Publications Authored By Giang K Nguyen. 2016Jun. Total Synthesis of Circular Bacteriocins by Butelase 1. J. Am. Chem. Soc. J Am Chem Soc 2016 Jun 27 ...

Targeting specificity of dendritic cells on breast cancer stem cells ...

www.dovepress.com

Jan 30, 2015 ... Sinh Truong Nguyen,<sup>1</sup> Huyen Lam Nguyen,<sup>1</sup> Viet Quoc Pham,<sup>1</sup> Giang ... University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam ... Vuong TG, Pham VQ, Nguyen HM, Nguyen KT, Nguyen NT, Nguyen ...