Web Results

Bevarandeplan för Natura 2000-område ... - Länsstyrelserna

www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Bevarandeplaner/Malmö/Limhamns kalkbrott/Limhamns_kalkbrott_bevarandeplan.pdf

18 mar 2016 ... FNU-enheter och pH över 7,0, alkalinitet ska vara mindre än 1,2 µekv/l. • Totalfosfor ska vara mindre ..... (Bryum blindii). NT. Smal toffelmossa.