Web Results

www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Bevarandeplaner/Malm%C3%B6/Limhamns%20kalkbrott/Limhamns%20kalkbrott_bevarandeplan.pdf

18 mar 2016 ... FNU-enheter och pH över 7,0, alkalinitet ska vara mindre än 1,2 µekv/l. • Totalfosfor ska vara mindre ..... (Bryum blindii). NT. Smal toffelmossa.