Web Results

oversetterforeningen.no

Norsk Oversetterforening (NO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har undersøkt norske forlags omtale av oversettelser på egne nettsider ...

www.nffo.no

Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening (NFF) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa.

www.nffo.no/Kontrakter/Normalkontrakt-oversettere

Her finner du avtaler og kontrakter for faglitterære oversettere. ... NFF og Den norske Forleggerforeningen har forhandlet fram en normalkontrakt for oversettelser ...

www.nffo.no/Min-side

Trykk her for å få passordet tilsendt på e-post. Er du ikke medlem av NFF, og har du ikke søkt eller mottatt stipend fra NFF eller Det faglitterære fond tidligere?

www.nffo.no/Reisestotte-til-oversettere/default.aspx

Du kan søke støtte til deltakelse på seminarer, kongresser og lignende som er rettet mot faglitterære oversettere. Du kan få inntil kr 7.000,- per arrangement, ...

dockets.justia.com/search?query=authors+guild

Plaintiff: Norsk Faglitteraer Forfatter0OG Oversetterforening , the Writers' Union of Canada , Pat Cummings and others. Defendant: Edmund Manydeeds ...

dockets.justia.com/docket/circuit-courts/ca2/12-4547

Nov 14, 2012 ... ... Inc., Authors' Licensing and Collecting Society, Sveriges Forfattarforbund, Norsk Faglitteraer Forfatter0OG Oversetterforening, Writers' Union ...