Web Results

tl.wikipedia.org/wiki/Polusyon

Ang polusyon ay ang pagiging marumi ng kapaligiran o, sa iba pang kahulugan, ... kabilang sa uri ng polusyon ang polusyon ng hangin at polusyon ng tubig.

www.scribd.com/doc/59515670/Sanhi-ng-Polusyon

SANHI NG POLUSYON Dalawang Klase: 1) Natural Sources - Ito ang mga sanhi na nanggaling mismo sa kaligkasan. Hindi natin ito mapipigilan o ...

www.pressreader.com/philippines/inquirer-libre/20170505/281479276320731

SANHI NG POLUSYON. Inquirer Libre - 2017-05-05 - FRONT PAGE - LYN RILLON. BAGSAK ang karamihan sa mga sasakyan sa anti-smoke belching ...

nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1000K4R.TXT

Carbon Monoxide: And carbon monoxide (CO), isang gas na di nakikita at walang amoy, ay mapanganib na sanhi ng polusyon dahil ito ay mahirap mapansin.

www.greenworld365.com/tl/people-suffer-effects-of-noise-pollution

Ito ay karaniwan sa karamihan ng mga lungsod. Construction manggagawa at musikero isaalang-alang ito "bahagi ng trabaho." Ano ito? Ito ay ingay polusyon ...

www.veritas846.ph/polusyon-sa-hangin-tubig-lupa

25 Nob 2016 ... Kapanalig, tila lahat tayo ngayon ay hawak na sa leeg ng polusyon. Ayon nga sa isang sikat na kanta: hindi naman masama ang pag-unlad at ...

enviroguides.us/tl/papaano-nakaaapekto-ang-polusyon-ng-barko-sa-kapaligirang-pandagat

Ang polusyon galing sa barko ay maaaring mayroong nakapipinsalang ... Eutrophic na epekto, na sanhi ng pagyabong ng ilang uri ng bakterya kung saan  ...

enviroguides.us/tl/mga-operasyon-ng-makinanaryang-may-potensyal-na-magdulot-ng-polusyon

Ang ilang mga makinarya ay maaaring maging sanhi ng polusyon kapag nagkadepekto sa pag-andar. Kung kayo ay itinalaga sa siyang magbabantay sa  ...

eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02/ang-bunga-ng-kapinsalaan-ng-kapaligiran.pdf

Magiging sanhi din ng kamatayan ng maraming mumunting organismo sa ecosystem ang kontaminasyon o polusyon ng mga tubig-tabang. Sa kalaunan ...

119.92.161.2/embgovph/eeid/Resources/FactSheets/tabid/1397/aid/188/Default.aspx

Sinasabi rin na 31% ng mga karamdaman ay sanhi ng maruming tubig. ... Paglalagay o pagtatapon ng anumang maaaring maging sanhi ng polusyon sa tubig, ...