Web Results

nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden ... De lidstaten spraken op deze VN-conferentie af om nieuw beleid te ontwikkelen voor milieu en ... tot duurzaam bouwen en klussen, en van duurzaam beleggen en duurzaam ... Nederland gebruikt verhoudingsgewijs veel grondstoffen uit ...

www.duurzamestudent.nl/2011/09/20/duurzame-studies-een-overzicht

20 sept 2011 ... Milieu- en maatschappijwetenschappen, Universiteit Utrecht ... Development and policies in a globalising World, Wageningen Universiteit

www.duurzaamnieuws.nl/bedrijven-en-maatschappelijke-organisaties-willen-een-duurzaam-regeerakkoord

4 april 2017 ... Het centraal stellen van de SDGs maakt de Nederlandse economie concurrentiekrachtiger en draagt bij aan een betere maatschappij. ... for the World, Max Foundation, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Nederlands Instituut voor ... Materialenpaspoort wordt de standaard voor duurzaam en circulair bouwen.

bnpparibas.be/nl/bnp-paribas/corporate-social-responsibility/socially-responsible-investments-savings-put-good-use

... bedrijfsvoering, de zogenaamde MMG-criteria (milieu, maatschappij & governance). ... Bedrijven die een positieve bijdrage leveren op milieugebied ... is op de tien principes van het Global Compact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en ... om hun beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling verder uit te bouwen.” ...

www.duurzaam-ondernemen.nl/explosieve-groei-mondiale-markt-duurzaam-bouwen

18 feb 2016 ... De mondiale markt voor duurzaam bouwen is verdubbeld in 2018. Dat blijkt uit het wereldwijde onderzoek 'World Green Building Trends 2016' dat ... Voor de bestaande bouw in Nederland is de exponentiële groei eveneens te zien. ... Onze projecten op groen met oog voor mens, maatschappij en #milieu.

education.kilroyworld.nl/studierichtingen/natuurwetenschappen/milieu-duurzaamheid

Kies dan voor een (deel van je) studie milieu en duurzaamheid, ... de relatie tussen milieu, mens en maatschappij te verbeteren, van klimaatneutraal bouwen,  ...

analysemaatschappij.nl/article/circulair-bouwen-nou-en-of.html

Dankzij energiebesparing, duurzame grondstoffen en hergebruik van ... Nation; World; Elections; Opinions; Lorem ipsum; Dolor sit amet; Photo ... Analyse Maatschappij · Milieu ... Om die wildgroei te temperen en duurzaam bouwen te standaardiseren is ... Daarvoor is het BREEAM-NL keurmerk in het leven geroepen: het ...

www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2015/10/Duurzaamheid_Leveranciers_rapport_2015.pdf

onderzoek duurzaamHeid nederlandSe Stroom leveranCierS 2015 | Samenvatting. 3. Voor u ligt een ... Ne de rlandse Ene rgie Maatschappij (NLE). Ene rgie dire ct.nl ..... zoals het bouwen van een windmolen onder de aandacht van het ...

www.duurzamedinsdag.nl/Idee-insturen/Bekijk-alle-ideeen-2017

Nederland heeft een ambitieuze doelstelling m.b.t. de duurzame energie transitie ..... steeds minder plekken en materiaal om hun nesten te kunnen bouwen. ... voeren op het gebied van milieu, onze maatschappij en duurzame economie .... Solar Team Eindhoven will participate in the World Solar Challenge every two years ...