Web Results

Duurzame ontwikkeling - Wikipedia

nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden ... De lidstaten spraken op deze VN-conferentie af om nieuw beleid te ontwikkelen voor milieu en ... tot duurzaam bou...

Duurzaamheid | Speerpunten | Bouwend Nederland

www.bouwendnederland.nl/themas/duurzaamheid

De bouw speelt een belangrijke rol bij duurzame maatschappelijke ... en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, ...

'We bouwen aan een dictatuur van data' - NRC

www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/we-bouwen-aan-een-dictatuurvan-data-3869694-a1517117

19 aug 2016 ... Lees meer over cookies op nrc.nl ... Hij zit in een werkgroep van het World Economic Forum, een denktank ... Laat staan dat dat voor een hele maatschappij kan.” ... maar er was geen aandacht voor armoede, werkloosheid en milieu. ... we zouden moeten, en zolang we geen duurzame economie hebben, ...

Hoe duurzaam is de duurzame ondernemer in het ... - Research portal

pure.uvt.nl/portal/files/3754588/Van_Son_Hoe_duurzaam27_06_2014.pdf

27 juni 2014 ... We zijn niet in staat gebleken om onze economie duurzaam te laten groeien, zelfs ..... Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties - de zogenaamde ... MVO Nederland (2010): Hoe duurzaam is Nederland? ..... In 1987 publiceerde de Brundtland Commissie - formeel: de World.

Milieu en duurzaamheid studeren in het buitenland - KILROY

education.kilroyworld.nl/studierichtingen/natuurwetenschappen/milieu-duurzaamheid

Kies dan voor een (deel van je) studie milieu en duurzaamheid, ... de relatie tussen milieu, mens en maatschappij te verbeteren, van klimaatneutraal bouwen,  ...

Duurzaam bouwen | Duurzaam bouwen en verbouwen ...

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/inhoud/duurzaam-bouwen

Bij duurzaam bouwen is er ook aandacht voor mens en milieu. Lees wat duurzaam bouwen inhoudt op Rijksoverheid.nl.

Tien duurzame toppers uit opkomende markten | OneWorld.nl

www.oneworld.nl/groen/tien-duurzame-toppers-uit-opkomende-markten

6 dec 2011 ... Bron: World Economic Forum ... Dat je tegelijkertijd kunt groeien én oog kunt hebben voor het milieu en de maatschappij bewijzen de duurzame ... Ook stelt het bedrijf werknemers beschikbaar om mee te bouwen aan ...

OnderzOek duurzaamheid nederlandse strOOm ... - Natuur & Milieu

www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2016/10/Onderzoek-duurzaamheid-Nederlandse-stroomleveranciers-161014.pdf

onderzoek duurzaamheid nederlandSe Stroom leveranCierS 2016 | Samenvatting. 3. Voor u ligt een ... Maatschappij), Noordelijk Lokaal Duurzaam, Innova. Energie, Qwint ...... vergunning is afgegeven, maar waarvan de bouw nog niet is ...

Dossier Duurzaam bouwen - NVVT

www.nvvt-nederland.nl/dico/UserFiles/Downloads/2013-05 VVVF - mijlpalen-duurzaam-bouwen-mei-2010.pdf

Future', een rapportage van de World Commission on Environment and ... richting geeft en die bij hoge milieuambities ruimte opeist voor onderzoek en experiment. ... De ontwikkeling van duurzaam bouwen in Nederland laat zich inmiddels ...

De keerzijde van windenergie | Schadelijke effecten ... - Earth Matters

www.earth-matters.nl/7/11488/duurzaam-20/de-keerzijde-van-windenergie.html

9 okt 2015 ... Home > Duurzaam 2.0 > De keerzijde van windenergie .... Nadelige effecten economie, gezondheid en milieu ... Alles bij elkaar genomen kost de bouw van windmolenparken de Nederlandse maatschappij meer dan het ...