Web Results

Beroepsorganisatie - Wikipedia

nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsorganisatie

Een beroepsorganisatie is een groep personen met eenzelfde soort opleiding en /of beroep,die zie zich hebben aaneengesloten. Zo zijn er beroepsorganisaties ...

Beroepsverenigingen - Ondernemingen & Zelfstandigen - Home

economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/beroepsverenigingen/

Beroepsverenigingen. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State is de dienst Intellectuele Beroepen ...

lijst van erkende beroepsverenigingen - Kiemer

www.kiemer.nl/Images/lijst-erkende-beroepsverenigingen-kiemer-avbeter-avbest-28082.pdf

genoemde beroepsverenigingen, die zijn aangesloten bij een van de door ons erkende koepelverenigingen: SRBAG. Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren  ...

Beroepsverenigingen - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid ...

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=39578

Hier vindt u formulier 8, bedoeld in artikel 8 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot ...

Beroepsverenigingen - Allepsychologen.nl

allepsychologen.nl/beroepsverenigingen/

Er bestaan veel beroepsverenigingen waar psychologen, pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten bij aangesloten kunnen zijn. U vindt hier enkele links ...

Beroepsverenigingen - BIBF

www.bibf.be/Index.asp?Idx=1413

Beroepsverenigingen. Lijst van de erkende beroepverenigingen · Consultatieve Commissie. Laatst gewijzigd op 01/04/2016 09:10:45. Boekhouder zoeken.

Version néerlandaise - LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet

De beroepsverenigingen genieten de rechtspersoonlijkheid binnen de grenzen en in de voorwaarden voortvloeiende uit de bepalingen der tegenwoordige wet.

VBAG

vbag.nl/

Natuurlijke Genees- en Behandelwijzen VBAG het vriendelijke alternatief. Een beroepsvereniging van zelfstandige beroepsbeoefenaars van natuurlijke ...

Beroepsverenigingen - De Amersfoortse

www.amersfoortse.co/index.php/vergoeding-aanvullende-verzekering-amersfoortse/alternatieve-geneeswijzen/beroepsverenigingen

4 dec 2015 ... Alternatieve geneeswijzen worden door De Amersfoortse vergoed als de behandelaar voldoende gekwalificeerd is. Beroepsverenigingen ...

Beroepsverenigingen - Allekindertherapeuten.nl

allekindertherapeuten.nl/beroepsverenigingen/

Beroepsverenigingen van kindertherapeuten. Er bestaan veel beroepsverenigingen waar kindertherapeuten bij aangesloten kunnen zijn. U vindt hier enkele ...

More Info

Vergoeding door erkende beroepsverenigingen - CZ

www.cz.nl

Door CZ erkende beroepsverenigingen. Zoekt u een behandelaar voor alternatieve geneeswijzen? CZ vergoedt alleen behandelingen voor alternatieve  ...

Overzicht Beroepsverenigingen Alternatieve Geneeswijzen - Fbto

www.fbto.nl

Overzicht Beroepsverenigingen Alternatieve Geneeswijzen. 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Afkorting. Naam. Telefoonnr. Internetadres. Alternatief ...

Beroepsverenigingen voor ondernemers - Sprokkel.be

www.sprokkel.be

Beroepsverenigingen voor ondernemers. ... Algemeen - Specifieke beroepsvereniging voor ondernemers. Algemeen : Algemene belangenorganisaties ...