Web Results

Bezpečnosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bezpečnosť

Bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnúto...

"bezpečnosť" - význam slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=bezpečnosť

Význam slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka.

"bezpečnosť" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/synonyma/?q=bezpečnosť

Slovo „bezpečnosť“ v slovenskom synonymickom slovníku.

Bezpečnosť - O nás - Skanska

www.skanska.sk/sk/o-nas/bezpenos-a-ochrana-zdravia-pri-praci-bozp/

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Stavebníctvo je veľmi riziková činnosť. Preto je jednou z najdôležitejších spoločenských zodpovedností ...

Jadrová bezpečnosť | Slovenské elektrárne

www.seas.sk/jadrova-bezpecnost

Preto sa bezpečnosť elektrární kontroluje na najvyššej možnej úrovni vo všetkých fázach (projektovanie, schvaľovanie, výstavba, prevádzka a konečná ...

Bezpečnosť v Internete - FIIT STU

www.fiit.stuba.sk/~lhudec/SIN/SIN.htm

Názov predmetu: BEZPEČNOSŤ V INTERNETE. Ročník: Inžinierske štúdium. Semester: Letný. Rozsah: 2-3. Prednášajúci: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

EurActiv.sk | Zahraničie a bezpečnosť

euractiv.sk/kategoria/sekcie/zahranicie-a-bezpecnost/

Zahraničie, bezpečnosť, obrana, utečenci, Rusko, Ukrajina, Sýria, Irán, kybernetická, terorismus.

Bezpečnosť | Slovenské elektrárne

www.seas.sk/bezpecnost

Bezpečnosť je najdôležitejším aspektom v Slovenských elektrárňach, pretože len dodržiavaním tých najprísnejších bezpečnostných opatrení môžeme byť ...

Bezpečnosť cestnej premávky | Slovenská správa ciest - ssc.sk

www.ssc.sk/sk/Rozvoj-cestnej-siete/Bezpecnost-cestnej-premavky.ssc

Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a s tým súvisiaca dopravná nehodovosť na pozemných komunikáciách, ktorá predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | Portál VŠ

www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/80305

Absolventi študijného odboru BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: 1.stupeň štúdia:.

More Info

Bezpečnosť technických zariadení - MPSVR SR

www.employment.gov.sk

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - MPSVR SR

www.employment.gov.sk

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných ...

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska - Bezpečnosť jadrových ...

www.jess.sk

Pojem „jadrová bezpečnosť“ je definovaná v Atómovom zákone, ako „stav a schopnosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy ...