Web Results

Bezpečnosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bezpečnosť

Bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnúto...

"bezpečnosť" - význam slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=bezpečnosť

Význam slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka.

Bezpečnosť technických zariadení - MPSVR SR

www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/bezpecnost-technickych-zariadeni/

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej ...

Bezpečnosť v údržbe v poľnohospodárstve - EU-OSHA - Europa

osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/factsheets/99

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci http://osha. europa.eu. Bezpečnosť v údržbe v poľnohospodárstve. Poľnohospodárstvo je jedným ...

Rio Olympics branded the 'worst ever' by Chinese fans amid safety ...

www.mirror.co.uk/sport/other-sports/athletics/rio-olympics-branded-worst-ever-8543702

Aug 2, 2016 ... Polluted water, collapsing structures and an unfinished Olympic Village are just some of the complaints levelled at the organisers.

ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. - bezpečnostná služba, ochrana ...

www.zosbezpecnost.sk/

ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. - bezpečnostná služba, ochrana objektov, pult centralizovanej ochrany, ochrana a preprava finančných prostriedkov, preukaz ...

Článok 6 - Právo na slobodu a bezpečnosť | European Union ...

fra.europa.eu/sk/charterpedia/article/6-pravo-na-slobodu-bezpecnost

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ...

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska - Bezpečnosť jadrových ...

www.jess.sk/sk/home/o-jadrovej-energetike/bezpecnost-jadrovych-elektrarni

Pojem „jadrová bezpečnosť“ je definovaná v Atómovom zákone, ako „stav a schopnosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy ...

Bezpečnosť v Internete - FIIT STU

www.fiit.stuba.sk/~lhudec/SIN/SIN.htm

Názov predmetu: BEZPEČNOSŤ V INTERNETE. Ročník: Inžinierske štúdium. Semester: Letný. Rozsah: 2-3. Prednášajúci: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Bezpečnosť | Platobná brána 24-pay – Jednoduché online platby

www.24-pay.sk/bezpecnost/

Platobná brána ° je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods.

More Info

"bezpečnosť" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk

Slovo „bezpečnosť“ v slovenskom synonymickom slovníku.

Bezpečnosť nákupov na internete – Správa ochrany údajov a ...

www.google.com

Tipy pre vyššiu bezpečnosť. Ak je niečo príliš dobré na to, aby to bolo pravdivé…: zvyčajne to ani pravdivé nie je. Porovnajte cenu, ktorú ste našli, s podobným ...

Bezpečnosť | Slovenské elektrárne

www.seas.sk

Bezpečnosť je najdôležitejším aspektom v Slovenských elektrárňach, pretože len dodržiavaním tých najprísnejších bezpečnostných opatrení môžeme byť ...