Web Results

Bezpečnosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bezpečnosť

Bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnúto...

"bezpečnosť" - význam slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=bezpečnosť

Význam slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova „bezpečnosť“ v Slovníku slovenského jazyka.

Bezpečnosť | mBank.sk

www.mbank.sk/bezpecnost/

Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Snažíme sa robiť všetko pre ochranu prostriedkov, ktoré ste nám s dôverou zverili. Na to ale potrebujeme aj vašu pomoc.

Bezpečnosť | Slovenské elektrárne

www.seas.sk/bezpecnost

Bezpečnosť je najdôležitejším aspektom v Slovenských elektrárňach, pretože len dodržiavaním tých najprísnejších bezpečnostných opatrení môžeme byť ...

Bezpečnosť pri práci :: Kia Motors Slovakia, s.r.o.

www.kia.sk/?context=394

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov predstavuje jednu z kľúčových hodnôt spoločnosti. Spoločnosť je presvedčená, že okrem humánnej ...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - MPSVR SR

www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných ...

Bezpečnosť technických zariadení - MPSVR SR

www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/bezpecnost-technickych-zariadeni/

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej ...

Bezpečnosť technických systémov | Portál VŠ

www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/50256

d) pracovať v oblasti dozoru a prevencie s zameraním na kvalitu, environmentalistiku a bezpečnosť. e) podieľať sa na riešení úloh stredného a operatívneho ...

www.ask.com/youtube?q=bezpečnosť&v=dRjHnldWsg8
Mar 15, 2016 ... Bezpečnosť na internete. Sebastián .... Peter Lemeššanyi: Počítače, Internet a bezpečnost (Přednáška UTB) - Duration: 42:47. Josef Beneš ...

Bezpečnosť - O nás - Skanska

www.skanska.sk/sk/o-nas/bezpenos-a-ochrana-zdravia-pri-praci-bozp/

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). Stavebníctvo je veľmi riziková činnosť. Preto je jednou z najdôležitejších spoločenských zodpovedností ...