Web Results

Crefydd - Wicipedia

cy.wikipedia.org/wiki/Crefydd

Cyfundrefn o ffydd ac addoliad neu gred yw crefydd. Bodolasai crefyddau cyn hired â'r hil ddynol; nid oes yna adeg a ŵyr amdani yn hanes y ddaear a chrefydd  ...

BBC - Cymru - Bywyd - Crefydd

www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/crefydd/

Crefydd Cymru. Hanes crefydd yng Nghymru o'r dyddiau cynharaf cyn dyfodiad Cristnogaeth hyd at heddiw. Codi Cwestiwn ...

BBC - Cymru - Bywyd - Crefyddau - Islam

www.bbc.co.uk/cymru/bywyd/safle/crefyddau/tudalen/islam.shtml

Crefydd gymharol newydd oedd Cristnogaeth ar y pryd. Dilynai eraill grefyddau llai gan addoli ysbrydion a drigai mewn gwrthrychau fel afonydd a choed.

Astudiaethau Crefydd/Religous Studies - Ysgol Gyfun Gwynllyw

gwynllyw.weebly.com/astudiaethau-crefyddreligous-studies.html

Ceir cyfle i astudio'r gwahanol gredoau ac arferion a geir o fewn 6 crefydd mwyaf y byd, megis Cristnogaeth, Iddewiaeth, Islam, Siciaeth, Hindŵaeth a Bwdhaeth ...

Astudiaethau Crefyddol B - WJEC

www.cbac.co.uk/qualifications/religious-studies/religious-studies-gcse/religious-studies-b.html

Eu teitlau yw Crefydd a Materion Bywyd a Crefydd a Phrofiad Dynol gan Chris Owens, Helen Bartley, Laura Burridge, Tanya Hill a David Sharpe. Cliciwch yma  ...

Crefydd - Rhiw.com

www.rhiw.com/crefydd/Crefydd.htm

Dim ond tri Ty Dduw sydd yn dal yn agored yn Rhiw, mae Capel Tan-y-Foel wedi cau ac wedi cael ei droi yn dy ers tro byd. ac mae Eglwys St Aelrhiw wedi cau ...

Crefydd – Hanes Dyffryn Ogwen

hanesdyffrynogwen.wordpress.com/category/crefydd/

Y mae ei ddifodiad yn adlewyrchiad trist ar gyflwr crefydd yn Nyffryn Ogwen heddiw. Pydredd yn yr adeiladwaith a achosodd gwymp nifer o gapeli'r ardal ond  ...

Crefydd - Llyfrau Tanycastell

www.llyfrautanycastell.com/crefydd.html

Richards, Thomas; M.A. D.LITT,; golygyddiaeth; Llyfrgellydd Coleg y Gogledd Er Clod. Saith Bennod ar Hanes Methodistiaeth yng Nghymru Hughes a'i Fab, ...

Iddewiaeth | Crefydd | Dy Fyd Di | Gwybodaeth - Wicid

www.wicid.tv/cym/gwybodaeth/dy-fyd-di/crefydd/iddewiaeth/

Iddewiaeth. Iddewiaeth yw crefydd pobl Iddewig ac mae tua 15 miliwn o bobl yn dilyn y grefydd yma ledled y byd. Mae gwerthoedd a hanes y bobl Iddewig yn ...

Harri VIII a Chrefydd

www.aber.ac.uk/en/media/departmental/caa/Harri-VIII-a-Chrefydd-.pdf

Roedd crefydd yn rhan hanfodol o'i fywyd dydd i ddydd ac yn agwedd allweddol o'i frenhiniaeth. Gellid dadlau mai polisïau Harri ar grefydd oedd y mwyaf ...

More Info

BBC - Cymru - Bywyd - Crefyddau

www.bbc.co.uk

Crefydd Tad, Mab ac Ysbryd Glan yn un.Cred y Cristnogion. Beth yw'r ... Crefydd heb broffwyd. Hanes a gwreiddiau crefydd yr Hindwiaid. Eu cred a'u gwyliau ...

Crefydd | Roam Brechfa Forest and Llanllwni Mountain

www.roam-brechfaforest-llanllwnimountain.co.uk

Mae gan Frechfa a'r ardaloedd cyfagos gryn dipyn o darddiannau sanclaidd, abaty adfeiliedig, pregethwyr enwog, egiwysi piwyf hynafol a chenhadon.

www.gwales.com - 9781444183054, Crefydd a'r Profiad Dynol ar ...

www.gwales.com

An appealing revision guide written by experienced examiners for the use of students following the Crefydd a'r Profiad Dynol Manyleb B WJEC Religous ...