Web Results

Crefydd - Wicipedia

cy.wikipedia.org/wiki/Crefydd

Cyfundrefn o ffydd ac addoliad neu gred yw crefydd. Bodolasai crefyddau cyn hired â'r hil ddynol; nid oes yna adeg a ŵyr amdani yn hanes y ddaear a chrefydd  ...

Beth yw crefydd? | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

www.equalityhumanrights.com/cy/hafan/cyngor-ac-arweiniad/eich-hawliau/crefydd-a-chred/beth-yw-crefydd

Beth yw crefydd? Mae Deddf Cydraddoldeb 2006 yn cynnwys diffiniadau o grefydd a chred, a gaiff eu dehongli gan y llysoedd gan gyfeirio at gyfraith achosion ...

Crefydd - Llyfrau Tanycastell

www.llyfrautanycastell.com/crefydd.html

Richards, Thomas; M.A. D.LITT,; golygyddiaeth; Llyfrgellydd Coleg y Gogledd Er Clod. Saith Bennod ar Hanes Methodistiaeth yng Nghymru Hughes a'i Fab, ...

Crefydd

www.rhiw.com/crefydd/Crefydd.htm

Dim ond tri Ty Dduw sydd yn dal yn agored yn Rhiw, mae Capel Tan-y-Foel wedi cau ac wedi cael ei droi yn dy ers tro byd. ac mae Eglwys St Aelrhiw wedi cau ...

Crefydd | Roam Brechfa Forest and Llanllwni Mountain

www.roam-brechfaforest-llanllwnimountain.co.uk/welsh-local-history/crefydd/

Mae gan Frechfa a'r ardaloedd cyfagos gryn dipyn o darddiannau sanclaidd, abaty adfeiliedig, pregethwyr enwog, egiwysi piwyf hynafol a chenhadon.

Amarouche Imad | Facebook

www.facebook.com/goron.crefydd

Imad Dagher · Imad Khan · Moss Imad · Imad Alghdban · Imad Nano · Imad Bachiri. Contact Information. Facebook. http://facebook.com/goron.crefydd ...

All Crefydd fod yn Adnodd Cadarnhaol ar gyfer Meddwl am yr ...

www.addysg-grefyddol-cymru.org/newyddion/all-crefydd-fod-yn-adnodd-cadarnhaol-ar-gyfer-meddwl-am-yr-amgylchedd

12 Hyd 2015 ... Rhaid gofyn y cwestiwn, a yw crefydd yn adnodd defnyddiol ar gyfer meddwl am yr amgylchedd? Neu a allai fod yn rhwystr i lunio moeseg ...

Harri VIII a Chrefydd

www.aber.ac.uk/en/media/departmental/caa/Harri-VIII-a-Chrefydd-.pdf

etifeddiaeth fwyaf arhosol. Heddiw, gellid honni mai crefydd Harri VIII yw'r agwedd hanesyddol a drafodir fwyaf o'i gyfnod. Harri'r VIII, brenin Lloegr 1509- 1547.

Crefydd | Cyngor Cymuned Llanddarog

cyngorcymunedllanddarog.co.uk/?page_id=272

Crefydd. Ychydig sy'n wybyddus am adeilad gwreiddiol yr eglwys a safai yn y pentref, gan iddi gael ei difetha yngyd â phob cofnod ohoni mewn tân ym 1850.

Crefydd | Cyngor Cymuned Llanddarog

cyngorcymunedllanddarog.co.uk/?page_id=300

Crefydd. Credir i fudiad y Bedyddwyr ym Mhorthyrhyd ddechrau gyda Chyfarfodydd mewn cegin leol. Daeth tŷ lleol i'w meddiant yn hwyr yn y ddeunawfed ganrif ...

Popular Q&A
Q: Crefydd heb Dduw?
A: "Mae'n cydnabod bodolaeth Duw ond nid un - duwiau. "Yr hyn sydd yn brif nodwedd iddo yw mai crefydd yr hunan ydi hon. Yr ydych chi'n gwella eich hunan. "Oes, yr... Read More »
Source: www.bbc.co.uk
Helpful Resources

BBC - Cymru - Bywyd - Crefydd

www.bbc.co.uk

Crefydd Cymru. Hanes crefydd yng Nghymru o'r dyddiau cynharaf cyn dyfodiad Cristnogaeth hyd at heddiw. Codi Cwestiwn ...

Cre-Fydd's family fare : the young housewife's daily assistant, on all ...

archive.org

Feb 26, 2009 ... Cre-Fydd's family fare : the young housewife's daily assistant, on all matters relating to cookery and housekeeping : containing bills of family ...

BBC - Cymru - Bywyd - Crefyddau

www.bbc.co.uk

Crefydd Tad, Mab ac Ysbryd Glan yn un.Cred y Cristnogion. Beth yw'r ... Crefydd heb broffwyd. Hanes a gwreiddiau crefydd yr Hindwiaid. Eu cred a'u gwyliau ...

Astudiaethau Crefydd/Religous Studies - Ysgol Gyfun Gwynllyw

gwynllyw.weebly.com

Bl.9 – Cyflwyniad i Islam, Yr Holocaust, Moeseg, Crefydd a Gwrthdaro, Bywyd y Bwdha. TGAU Cwrs llawn Astudiaethau Crefyddol (Manyleb A) â ddarperir gan ...