Web Results

Grafický formát – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Grafický_formát

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace,...

Pojem: Formáty datových souborů | TOVARNA.CZ

www.tovarna.cz/cz/slovnik-pojmu/12-graficke-formaty/

Toto je seznam formátů datových souborů, které jsou popisovány v tomto slovníku pojmů. Mezi popisované formáty patří jak čistě obrázkové formáty (jako JPEG, ...

Příloha č. 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové ...

www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/pripustne_formaty_elektronickeho_podani_09-2011.pdf

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty a) pdf (Portable Document  ...

Datový formát – Wikiverzita

cs.wikiversity.org/wiki/Datový_formát

9. leden 2014 ... Datový formát je způsob, jakým jsou (zpravidla v nějakém souboru) organizována data, tj. veškeré obsažené informace.

Datové schránky: jak je to s formáty? - Lupa.cz

www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-jak-je-to-snbspformaty/

18. červen 2009 ... Zákon, který do našeho právního řádu zavádí datové schránky, nemá příliš jasno v tom, jaký je vztah dokumentu a datové zprávy: vkládá se ...

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systému elektronické ...

www.komora.cz/Files/FITPRO/Prezentace/19_sympozium/Macek_EDI160513.pdf

1) Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě. (1) Výstupním datovým formátem dokumentů v digitální podobě se rozumí a) datový formát výstupu z ...

Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání ...

www.zdarns.cz/kurzy/prace_s_el_dokumenty.pdf

Výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů . ... Jiný datový formát výstupu z elektronického systému spisové služby podle odstavce 1 písm. a) 12.

Grafické formáty - e-collegium

www.e-collegium.cz/web/e-autor/graficke-formaty

To znamená, že již tehdy bylo třeba obrazy v digitálním tvaru ukládat, že vznikaly první grafické datové formáty. Ty však byly poplatné jak tehdejší technologii, tak ...

Stupně otevřenosti datových sad [Standardy otevřených dat]

opendata.gov.cz/standardy:stupne-otevrenosti

Neklade však žádné požadavky na datové formáty, ve kterých jsou distribuce datových sad zveřejňovány. Proto tento stupeň není považován za dostatečný ...

Multimediální technologie (UMT) - Datové formáty videa, jejich ...

umt.wikispaces.com/Datové formáty videa, jejich specifikace a možnosti využití

Formáty videa (komprese); Specifikace jednotlivých formátů; Datová náročnost; Problematika kodeků; Výhody a nevýhody, použitelnost; Role standardů videa ...

More Info

Formát příloh datových zpráv | Datové schránky

www.datoveschranky.info

Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje Vyhláška č.194/2009 ... podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ...

Převody datových formátů - MOODLE

moodle.sspbrno.cz

24. únor 2012 ... Převody datových formátů. Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, ...

Informatika – Datové formáty

www.352.vsb.cz

Informatika – Datové formáty. Radim Farana. Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008. Obsah. ○Datové formáty (datové typy). ○Textové ...