Web Results

Grafický formát – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Grafický_formát

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace,...

Pojem: Formáty datových souborů | TOVARNA.CZ

www.tovarna.cz/cz/slovnik-pojmu/12-graficke-formaty/

Toto je seznam formátů datových souborů, které jsou popisovány v tomto slovníku pojmů. Mezi popisované formáty patří jak čistě obrázkové formáty (jako JPEG, ...

Formát příloh datových zpráv | Datové schránky

www.datoveschranky.info/technicke-pozadavky/format-priloh-datovych-zprav

Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje Vyhláška č.194/2009 ... podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ...

Datový formát – Wikiverzita

cs.wikiversity.org/wiki/Datový_formát

9. leden 2014 ... Datový formát je způsob, jakým jsou (zpravidla v nějakém souboru) organizována data, tj. veškeré obsažené informace.

Datový formát - Jiří Kosek

www.kosek.cz/xml/2010interop/foil04.html

způsob reprezentace určité informace v elektronické podobě a její následné interpretace. typický datový formát minulosti. proprietární, binární formát konkrétní  ...

Datové schránky: jak je to s formáty? - Lupa.cz

www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-jak-je-to-snbspformaty/

18. červen 2009 ... Zákon, který do našeho právního řádu zavádí datové schránky, nemá příliš jasno v tom, jaký je vztah dokumentu a datové zprávy: vkládá se ...

Příloha č. 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové ...

www.ctu.cz/cs/download/aktualni_informace/pripustne_formaty_elektronickeho_podani_09-2011.pdf

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty a) pdf (Portable Document  ...

Informatika – Datové formáty

www.352.vsb.cz/uc_texty/InformatikaSyl/04DatoveFormaty.pdf

Informatika – Datové formáty. Radim Farana. Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008. Obsah. ○Datové formáty (datové typy). ○Textové ...

Muzislovník - zvukové datové formáty a slovníček naposledy ...

www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Muzislovnik-zvukove-datove-formaty-a-slovnicek-naposledy~07~zari~2013/

7. září 2013 ... Muzislovník - Zvukové datové formáty a slovníček naposledy. Ve čtyřech částech jsme prošli detaily zvukového formátu mp3 (anglicky mp3 ...

Převody datových formátů - MOODLE

moodle.sspbrno.cz/mod/resource/view.php?id=2635

24. únor 2012 ... Převody datových formátů. Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, ...