Web Results

Grafický formát – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Grafický_formát

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace,...

Formát příloh datových zpráv | Datové schránky

www.datoveschranky.info/technicke-pozadavky/format-priloh-datovych-zprav

Výčet povolených formátů příloh datové zprávy stanovuje Vyhláška č.194/2009 ... podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ...

Datové schránky: jak je to s formáty? - Lupa.cz

www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-jak-je-to-snbspformaty/

18. červen 2009 ... Zákon, který do našeho právního řádu zavádí datové schránky, nemá příliš jasno v tom, jaký je vztah dokumentu a datové zprávy: vkládá se ...

Datový formát – Wikiverzita

cs.wikiversity.org/wiki/Datový_formát

9. leden 2014 ... Datový formát je způsob, jakým jsou (zpravidla v nějakém souboru) organizována data, tj. veškeré obsažené informace.

Muzislovník - zvukové datové formáty a slovníček naposledy ...

www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Muzislovnik-zvukove-datove-formaty-a-slovnicek-naposledy~07~zari~2013/

7. září 2013 ... Muzislovník - Zvukové datové formáty a slovníček naposledy. Ve čtyřech částech jsme prošli detaily zvukového formátu mp3 (anglicky mp3 ...

Převody datových formátů - MOODLE

moodle.sspbrno.cz/mod/resource/view.php?id=2635

24. únor 2012 ... Převody datových formátů. Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, ...

Dátové formáty pre prijímanie elektronických dokumentov

www.ruvznr.sk/?c=./dokumentynew/dfpep

Dátové formáty pre prijímanie elektronických dokumentov. Na zabezpeèenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podate¾ne ...

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systému elektronické ...

www.komora.cz/Files/FITPRO/Prezentace/19_sympozium/Macek_EDI160513.pdf

1) Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě. (1) Výstupním datovým formátem dokumentů v digitální podobě se rozumí a) datový formát výstupu z ...

Informace o formátech pro autorizované konverze dokumentů a ...

www.otrokovice.cz/informace-o-formatech-pro-autorizovane-konverze-dokumentu-a-datove-schranky/d-4571

193/2009 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů je jako výstupní datový formát při konverzi do dokumentu v elektronické podobě ...

Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání ...

www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/egon/pdf_programy/prace_s_el_dokumenty.pdf

Výstupní datové formáty statických obrazových dokumentů . ... Jiný datový formát výstupu z elektronického systému spisové služby podle odstavce 1 písm. a) 12.

More Info

Pojem: Formáty datových souborů | TOVARNA.CZ

www.tovarna.cz

Toto je seznam formátů datových souborů, které jsou popisovány v tomto slovníku pojmů. Mezi popisované formáty patří jak čistě obrázkové formáty (jako JPEG, ...

Příloha č. 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové ...

www.ctu.cz

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty a) pdf (Portable Document  ...

Informatika – Datové formáty

www.352.vsb.cz

Informatika – Datové formáty. Radim Farana. Podklady předmětu Informatika pro akademický rok 2007/2008. Obsah. ○Datové formáty (datové typy). ○Textové ...