Did you mean: denominations ?
Web Results
de·nom·i·na·tion
[dih-nom-uh-ney-shuhn]
NOUN
1.
a religious group, usually including many local churches, often larger than a sect: the Lutheran denomination.
2.
one of the grades or degrees in a series of designations of quantity, value, measure, weight, etc.: He paid $500 in bills of small denomination.
3.
a name or designation, especially one for a class of things.
4.
a class or kind of persons or things distinguished by a specific name.
5.
the act of naming or designating a person or thing.
Source: Dictionary.com
denomination | Define denomination at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/denomination
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!

nl.wikipedia.org/wiki/Denominatie

Denominatie kan verwijzen naar: ... onderwijs zich onderscheiden; Denominatie ( numismatiek), de waarde die aangegeven staat op een munt of bankbiljet ...

www.encyclo.nl/begrip/denominatie

denominatie. de denominatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [denomi'na(t)si] Verbuigingen: denominatie|s (meerv.) 1) waarde die op een munt of waardepapier ...

nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_denominaties_in_Nederland

Een denominatie, in de Christelijke zin van het woord is een religieuze entiteit met een gemeenschappelijke naam, structuur en/of doctrine. In Nederland zijn of  ...

www.gotquestions.org/Nederlands/christelijke-denominaties.html

Waarom bestaan er zoveel Christelijke denominaties? Waarom is het Christendom zo opgesplitst in verschillende zuilen ofwel takken van denominaties?

www.allaboutreligion.org/dutch/vergelijking-van-religies.htm

De Christelijke denominaties - De kerkgenootschappen, denominaties, bewegingen en groeperingen binnen de Christelijke kerk. Wat is de kern van het  ...

valutawijzer.nl/woordenboek/denominatie

De denominatie is de waarde die vermeld staat op een munt of bankbiljet. Deze waarde wordt bepaald door de instantie, vaak een nationale bank, die het geld ...

www.scholenkeuze.nl/basisonderwijs/onderwijsvormen/denominatie.html

De denominatie van een school zegt iets over de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen die school (mede) is gebaseerd.

www.christiananswers.net/dutch/q-eden/edn-r006d.html

Er zijn zoveel religies en denominaties, hoe kan ik onderscheiden welke goed en welke fout zijn?