Web Results

Diakoni – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Diakoni

Diakoni. Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst". Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika ...

Diakoni - Svenska Kyrkan

www.svenskakyrkan.se/landskrona/diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete - en utsträckt hand. Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller ...

Äldreomsorg och hospice | Bräcke diakoni

www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/aldreomsorg-och-hospice

Nej, vi tänker inte behandla alla lika. Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra.

Diakoni - Aarhus Universitet

kandidat.au.dk/diakoni/

Kandidatuddannelsen i Diakoni handler om omsorgsarbejde for mennesker, der har brug for hjælp, støtte og vejledning. Du kombinerer teologisk fordybelse i ...

Bräcke diakoni - YouTube

www.youtube.com/channel/UCulYtrn0x7EZFVacsOon9NQ

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmä .

Våra verksamheter - Ersta diakoni

www.erstadiakoni.se/sv/Vara-verksamheter/

Ersta diakoni består av många olika verksamheter. Gemensamt för vårt arbete och arbetssätt är att vi möter människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.

Master i diakoni / Master's Theses in Diakonia

brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/97999

Recent Submissions. Diakoni i soloppgangens land. Hvilken diakoniforståelse og diakonipraksis kommer til uttrykk i Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke? .

diakoni - English translation - bab.la Finnish-English dictionary

en.bab.la/dictionary/finnish-english/diakoni

Translation for 'diakoni' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations.

Diakoni - Kristendom.dk

www.kristendom.dk/diakoni

Diakoni indebærer alt fra varmestuer til fattigdomsbekæmpelse. Diakoni handler om at efterfølge Jesu gerning og elske sin næste som sig selv. Mange kristne ...

Diakoni | master | VID - VID vitenskapelige høgskole

www.vid.no/studier/diakoni/

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor ...

More Info

Styrelse och ledning | Bräcke diakoni

www.brackediakoni.se

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället ...

Diakoni | Det teologiske Menighetsfakultet

www.mf.no

Mastergraden i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor ...

Diakoni ja diakonissa | Evl.fi - Suomen ev.lut. kirkko

evl.fi

Diakonian viranhaltijana voi toimia henkilö, joka on koulutukseltaan diakoni tai diakonissa. Työssä tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja sekä diakoniatyön ...