Web Results

Diakoni – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Diakoni

Diakoni. Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst". Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika ...

Ersta diakoni: Se människan!

www.erstadiakoni.se/

Diakonal och medicinsk verksamhet utan vinstintresse. Stockholm.

Våra verksamheter - Ersta diakoni

www.erstadiakoni.se/sv/Vara-verksamheter/

Ersta diakoni består av många olika verksamheter. Gemensamt för vårt arbete och arbetssätt är att vi möter människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.

Primärvårdsrehab Mölndal/Lindome - Bräcke diakoni

www.brackediakoni.se/pvr-molndal

Bräcke diakoni bedriver primärvårdsrehabilitering i Mölndal genom Vårdval Rehab. Uppdraget omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi och ...

Diakoni - Svenska Kyrkan

www.svenskakyrkan.se/landskrona/diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete - en utsträckt hand. Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller ...

Diakoni | Evl.fi - Ev.luth. kyrkan i Finland

evl.fi/EVLsv.nsf/0/30F0AC9C217784E2C225708E006142DE?openDocument&lang=SV

Diakoni. En kvinna ger ett paket Diakoniarbetarna är ett slags socialarbetare inom kyrkan. Till en diakoniarbetare kan du vända dig om du har:.

Diakoni -kyrkans omsorg om människor | Svenska kyrkan Jönköping

www.svenskakyrkanjonkoping.se/svenska-kyrkan/diakoni/

Diakoni. Diakoni är kyrkans omsorg om människor och ett uppdrag vi alla delar. Diakoni handlar om att granska strukturer, att lyfta upp orättvisor och arbeta för ...

Master i diakoni - Ersta Sköndal Högskola

www.esh.se/utbildning/utbildningar/2014-06-16-master-i-diakoni.html

Diakonhjemmets högskola i Oslo erbjuder i samverkan med Ersta Sköndal högskola en masterutbildning i diakoni, 120 hp. Undervisningen sker därför både i ...

Diakoni | Sveriges kristna råd

www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/

Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. En vanligt använd definition lyder: ”Diakoni är uppdraget.

Diakoni - Väståbolands församlingar

www.vafo.fi/pargas/verksamhet/diakoni

23 mar 2016 ... Diakoni. Diakonin är en viktig del av kyrkans verksamhet. Diakonins syfte är att hjälpa de människor som behöver det mest.

More Info

Bräcke diakoni | Ett medmänskligare samhälle

www.brackediakoni.se

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället ...

Rehabcenter Sfären - Bräcke diakoni

www.brackediakoni.se

Rehabcenter Sfären erbjuder specialiserad rehabilitering för personer i behov av kvalificerade insatser. Det kan vara förvärvad eller medfödd ...

Diakoni - Ekenäsnejdens svenska församling

www.ekenasnejdensforsamling.fi

Diakoni är att möta människor. Diakoni är i synnerhet att möta människor som befinner sig i utsatta situationer i livet. Varje möte med en medmänniska sker i ...