Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

Detta är en lista över Svenska kyrkans församlingar i alfabetisk ordning den 1 januari 2017. ... Noteras bör att listan bara omfattar Svenska kyrkans församlingar .

sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

Artiklar i kategorin "Svenska kyrkans församlingar". Följande 9 sidor (av totalt 9) finns i denna kategori. Lista över Svenska kyrkans församlingar · Lista över ...

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar

Svenska kyrkans indelning i församlingar. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock ...

www.helsingforsforsamlingar.fi/index/forsamlingar.html

Helsingfors församlingar. Det finns tre svenska och 18 finska evangelisk- lutherska församlingar i Helsingfors: Johannes församling · Matteus församling.

www.helsingforsforsamlingar.fi

FÖRSAMLINGARNAS HUS. Helsingfors kyrkliga samfällighet. Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors (09) 23400. Samtalstjänst. 01019-0072. Samtalstjänstens ...

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/forsamlingar

7 jul 2017 ... I Strängnäs stift finns 45 församlingar och 9 pastorat (vilka i sin tur består ... Här hittar du länkar till Strängnäs stifts församlingar/pastorats egna ...

www.svenskakyrkan.se/lundsstift/forsamlingar

19 apr 2017 ... I Lunds stift finns 166 församlingar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan därför att det är där människor samlas ...

www.svenskakyrkan.se/luleastift/forsamlingar

24 maj 2017 ... Församlingar, pastorat och kontrakt. Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 57 församlingar ...

www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=5176&sid=6005:Sveriges-forsamlingar-genom-tiderna&Itemid=631

Sveriges församlingar genom tiderna. http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ sverigesforsamlingargenomtiderna.4.18e1b10334ebe8bc80003817.html.