Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

Detta är en lista över Svenska kyrkans församlingar i alfabetisk ordning den 1 januari 2014. ... Noteras bör att listan bara omfattar Svenska kyrkans församlingar .

sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar_i_G%C3%B6teborgs_kommun

Lista över församlingar i Göteborgs kommun. Dessa 37 (2006) församlingar bildar den kyrkliga samfälligheten som vanligtvis går under namnet Svenska kyrkan ...

hallandsslaktforskare.se/index.php/slaktforskningshjalp/forsamlingar

Hallands församlingar. Faktauppgifter om Hallands församlingar som kan vara bra att känna till som släktforskare. När börjar kyrkoböckerna? Vilket härad tillhör  ...

www.svenskakyrkan.se/trollhattan/vara-forsamlingar

21 apr 2016 ... Svenska kyrkan i Trollhättan består av ett pastorat där tre församlingar ingår – Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Trollhättans pastorat är ett ...

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar

Svenska kyrkans indelning i församlingar. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock ...

www.svenskakyrkan.se/luleastift/forsamlingar

24 maj 2017 ... Församlingar, pastorat och kontrakt. Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 57 församlingar ...

www.svenskakyrkan.se/goteborg/forsamlingar

8 jun 2017 ... Församlingar. I församlingarna runt om i Göteborg möts människor till vardags och till fest. Vi vill fylla en viktig funktion i människors liv genom ...

www.svenskakyrkan.se/lundsstift/forsamlingar

19 apr 2017 ... I Lunds stift finns 166 församlingar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan därför att det är där människor samlas ...

www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=5176&sid=6005:Sveriges-forsamlingar-genom-tiderna&Itemid=631

Sveriges församlingar genom tiderna. http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ sverigesforsamlingargenomtiderna.4.18e1b10334ebe8bc80003817.html.

www.helsingforsforsamlingar.fi/index/forsamlingar.html

Helsingfors församlingar. Det finns tre svenska och 18 finska evangelisk- lutherska församlingar i Helsingfors: Johannes församling · Matteus församling.