Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Pastorat

Pastorat är en indelningsenhet inom en kyrka och består av en eller flera ... Ett pastorat kunde innehålla en församling (enförsamlingspastorat) eller flera ...

sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkans_f%C3%B6rsamlingar

En församling inom Svenska kyrkan kallades fram till relationsändringen år 2000 ... Två eller fler församlingar kan samverka inom ett pastorat som då utgör en ...

www.svenskakyrkan.se/luleastift/forsamlingar

24 maj 2017 ... Varje församling leds av en kyrkoherde som har ansvar för att det kristna budskapet förkunnas rätt och att samverkan fungerar i församlingen.

www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/forsamlingar-pastorat-och-kontrakt

17 jan 2017 ... Här finns församlingar, pastorat och kontrakt i Västerås stift, 1 januari 2014 ( uppdaterad i december 2016 (word). Senast uppdaterad: 17 ...

www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/forsamlingar-och-ekonomiska-enheter-i-linkopings-stift---2014

14 nov 2016 ... Stiftets församlingar och pastorat. Linköpings stift omfattar 103 församlingar, 30 ekonomiska enheter, och från och med 2017 sex (tidigare nio) ...

www.svenskakyrkan.se/kalmar/forsamlingar

2 jan 2017 ... Församlingar och övrig verksamhet. Kyrkan är en mötesplats för alla – oavsett om du ser dig själv som troende, sökare eller tvivlare är du ...

www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/forsamlingar-i-vasteras-stift

21 dec 2016 ... Församlingar i Västerås stift. Här finns en lista på alla församlingar och pastorat i Västerås stift med deras hemsidesadresser.

landvetterharryda.se

Allt i livet ryms här, i din kyrka. Välkommen till Landvetter Härryda pastorat! ... Församlingen i media. I vårt mediaarkiv hittar du många artiklar om pastoratet.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar

Svenska kyrkans indelning i församlingar. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock ...

www.kyrktorget.se/revsund-sundsjo-bodsjo

Revsund, Sundsjö, Bodsjö församling www.kyrktorget.se/revsund-sundsjo- bodsjo. Bodsjö kyrka. Revsunds kyrka. Sundsjö kyrka. Kyrkan är en plats för ...