Web Results

Statens försvarshistoriska museer – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Statens_försvarshistoriska_museer

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Statens försvarshistoriska museer har till ...

Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se/

SFHM är en myndighet vars uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att  ...

Lättläst: Varför finns Statens försvarshistoriska museer?

www.sfhm.se/lattlast/lattlast-varfor-finns-statens-forsvarshistoriska-museer/

29 feb 2016 ... Statens försvarshistoriska museer ska se till. att alla som vill,. ska få lära sig mer om Sveriges försvar. i äldre tider och idag. Vi ska också berätta.

(2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071178-med-instruktion-for_sfs-2007-1178

Uppgifter. 1 § Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i ...

Uppdrag - Flygvapenmuseum

www.flygvapenmuseum.se/Om-museet/Uppdrag/

Uppdrag. Flygvapenmuseum ingår tillsammans med Armémuseum i myndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM). Bild: Förteckning av föremål.

Försvarshistoriska anläggningar - Wærn Landskap

waernlandskap.se/forsvarshistoriska-anlaggningar/

Bohus fästning. Underkategori: Försvarshistoriska anläggningar. Ett vårdprogram för fästningen har upprättats, tillsammans med Ateljé Arkitekten.

Regleringsbrev 2015 Myndighet Statens försvarshistoriska museer ...

www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16248

30 dec 2014 ... Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet.

Om myndigheten - Armémuseum

www.armemuseum.se/om-armemuseum/om-myndigheten/

11 feb 2015 ... Armémuseum är en del av myndigheten SFHM – Statens försvarshistoriska museer. SFHM:s uppdrag är att öka kunskapen om det svenska ...

About - Uddevalla Försvarshistoriska förening

uddevallafhf.se/about.html

2016-03-23. Lördag 30 april 10.00 - 13.00 arbetslördag/ öppningsdag Föreningens medlemmar behöver delta i detta. Ta med motorsåg, handsåg, kratta, ...

Välkommen till Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum - Framsidan

www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=25310

Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum i Skillingaryd, Jönköping. Telefonnummer, karta, adress och företagsinformation.

More Info

Kontakt - Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se

10 mar 2016 ... Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret ... Statens försvarshistoriska museer

Blanketter - SMHA

www.smha.se

Försvarshistoriska museiverksamhet 2017 ... Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket.

Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska ...

www.riksdagen.se

7 okt 2013 ... 2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas inom det försvarshistoriska området.