Web Results

Statens försvarshistoriska museer – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Statens_försvarshistoriska_museer

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Statens försvarshistoriska museer har till ...

Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se/

Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och ... Statens försvarshistoriska museer

Om SFHM - Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se/om-oss/om-sfhm/

8 mar 2016 ... Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i ...

(2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071178-med-instruktion-for_sfs-2007-1178

1 § Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

Regleringsbrev 2016 Myndighet Statens försvarshistoriska museer ...

www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16965

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer. Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för ...

Om myndigheten - Armémuseum

www.armemuseum.se/om-armemuseum/om-myndigheten/

11 feb 2015 ... Armémuseum är en del av myndigheten SFHM – Statens försvarshistoriska museer. SFHM:s uppdrag är att öka kunskapen om det svenska ...

Regleringsbrev 2015 Myndighet Statens försvarshistoriska museer ...

www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16248

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens försvarshistoriska museer. Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för ...

Försvarshistoriska anläggningar - Wærn Landskap

waernlandskap.se/forsvarshistoriska-anlaggningar/

Bohus fästning. Underkategori: Försvarshistoriska anläggningar. Ett vårdprogram för fästningen har upprättats, tillsammans med Ateljé Arkitekten.

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande ...

www.arkivit.se/referenser/statens-forsvarshistoriska-museer-sfhm-strategi-for-bevarande/

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande. Inför uppdraget hos SFHM skickade vi vår konsult Roland Lycksell där ArkivIT levererade ...

Uppdrag - Flygvapenmuseum

www.flygvapenmuseum.se/Om-museet/Uppdrag/

Uppdrag. Flygvapenmuseum ingår tillsammans med Armémuseum i myndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM). Bild: Förteckning av föremål.

More Info

Kontakt - Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se

10 mar 2016 ... Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret ... Statens försvarshistoriska museer

SMHA: Start

www.smha.se

Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det ... Statens försvarshistoriska museer · Flygvapenmuseum · Armémuseum.

Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska ...

www.riksdagen.se

7 okt 2013 ... försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra till förståelse för 1900- talets försvarshistoriska utveckling och främja att historiska ...