Web Results

Statens försvarshistoriska museer – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Statens_försvarshistoriska_museer

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Statens försvarshistoriska museer har till ...

The Army Museum - Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se/english/

Mar 17, 2016 ... The National Swedish Museums of Military History's (SFHM) commission is to improve the general public's knowledge about the Swedish ...

Statens försvarshistoriska museer - Helena Wahlman

www.neobrand.se/18649/88041/work/statens-foersvarshistoriska-museer

Statens försvarshistoriska museer. The National Swedish Museums of Military History. The National Swedish Museum of Military History is in charge of both The  ...

SWEDISH Military Heritage - English

www.smha.se/languages/english/

Dec 1, 2015 ... Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder ... Statens försvarshistoriska museer · Flygvapenmuseum · Armémuseum.

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande ...

www.arkivit.se/referenser/statens-forsvarshistoriska-museer-sfhm-strategi-for-bevarande/

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande. Inför uppdraget hos SFHM skickade vi vår konsult Roland Lycksell där ArkivIT levererade ...

Välkommen till Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum - Framsidan

www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=25310

Stiftelsen A6 Försvarshistoriska Museum i Skillingaryd, Jönköping. Telefonnummer, karta, adress och företagsinformation.

Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska ...

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20131007-om-statsbidrag-till_sfs-2013-1007

7 okt 2013 ... försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra till förståelse för 1900- talets försvarshistoriska utveckling och främja att historiska ...

Vårt försvarshistoriska kulturarv - Statens fastighetsverk

www.sfv.se/globalassets/kulturvarden/2011_03/kv3_11_39ledare.pdf

Vårt försvarshistoriska kulturarv många av våra största och mest påkos- tade befästningsverk var omoderna redan före eller strax efter färdigställandet. Ett.

Uppdrag - Flygvapenmuseum

www.flygvapenmuseum.se/Om-museet/Uppdrag/

Uppdrag. Flygvapenmuseum ingår tillsammans med Armémuseum i myndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM). Bild: Förteckning av föremål.

Tvångshämtning av vapen stoppades | SVT Nyheter

www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/tvangshamtning-av-vapen-stoppades

16 feb 2016 ... Statens Försvarshistoriska museer skulle tvångshämta föremål från Beredskapsmuseet i Djuramossa. Men beslutet stoppades.

More Info

Kontakt - Statens försvarshistoriska museer

www.sfhm.se

10 mar 2016 ... Statens försvarshistoriska museers – SFHM:s – uppdrag är att öka kunskapen om det svenska försvaret ... Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev 2016 Myndighet Statens försvarshistoriska museer ...

www.esv.se

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt ...

Försvarshistoriska anläggningar - Wærn Landskap

waernlandskap.se

Bohus fästning. Underkategori: Försvarshistoriska anläggningar. Ett vårdprogram för fästningen har upprättats, tillsammans med Ateljé Arkitekten.