Web Results

Gemeenschappen - Wikipedia

nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_(Belgiƫ)

De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media ...

De gemeenschappen | Belgium.be

www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen

Naast de drie gewesten telt de federale staat drie gemeenschappen. Men gaat daarbij uit van de "taal". We spreken dus over de Vlaamse, de Franse en de ...

Gewesten en gemeenschappen van België oefenen op de computer

www.computermeester.be/gewesten-gemeenschappen-belgie.htm

Met dit computerprogramma kan je online de gewesten en gemeenchappen van België oefenen op school of thuis.

5 Kennen gewesten / gemeenschappen / talen - Die Keure

www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema 2 - 5de leerjaar/5_kennen_gewesten__gemeenschappen__talen.html

Bijkomende oefeningen · Filmpjes. 5 Kennen gewesten / gemeenschappen / talen. Vlaams Gewest. Duid de provincies aan die behoren tot het Vlaams Gewest.

www.ask.com/youtube?q=gemeenschappen&v=N09uan_Bhrc
18 april 2014 ... None-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for ...

Gemeenschappen en Gewesten - VRG Gent

vrg-gent.be/docs/upload/16/47/gemeenschappen en gewesten.pdf

“De toekenning aan de gemeenschappen en de gewesten, hetzij in de GW zelf, hetzij in ... Vb. Gemeenschappen bevoegd voor onderwijs muv 3tal especten die  ...

Gemeenschap - Belgische Politiek - Bpol - Belgische Staatsstructuur

www.bpol.be/gemeenschap.php

2 feb 2014 ... 2) drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen zijn er gekomen op basis van taal.

2de fase overdracht kinderbijslag naar de Gemeenschappen en ...

dg.famifed.be/nl/nieuws/2de-fase-overdracht-kinderbijslag-naar-de-gemeenschappen-en-gewesten

2de fase overdracht kinderbijslag naar de Gemeenschappen en Gewesten. Woensdag 14 Januari 2015. Begin 2015 is een nieuwe mijlpaal in het proces van ...

Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem - Wie zijn wij?

jerusalem.cef.fr/jerusalem/nl/nl_21tous.html

In het hart van de katholieke Kerk brengen de Monastiek Gemeen-schappen van Jeruzalem broeders en zusters in twee instituten bijeen. Zij hebben als ...

Version néerlandaise - LOI - WET

www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989011630&table_name=wet

16 jan 1989 ... Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. (NOTA : art. 3, 4, 5 en 11, 2° gewijzigd met ingang op ...

More Info

De regionale overheden: gemeenschappen en gewesten ...

www.vlaanderen.be

België is een federale staat die samengesteld is uit drie gemeenschappen en drie gewesten. De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden  ...

Hoe komt ons land aan gemeenschappen en gewesten ...

jongerengids.be

Bestuursniveaus Drie gemeenschappen Drie gewesten Elk niveau zijn opdrachten Bestuursniveaus Toen België in 1830 onafhankelijk werd, was er geen ...

Cultuur en Gemeenschappen - GHFS

www.greenfundsuriname.org

Over Cultuur en Gemeenschappen. Eén van de doelen van het GHFS is het bevorderen van herstel en heropleving van cultureel bewustzijn. Dat bewustzijn ...