Web Results

af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_Afrikaans

Die geskiedenis van Afrikaans is verweef met die geskiedenis van Nederlands in Suid-Afrika. Die erkenning van Nederlands as amptelike taal, of ook die ...

af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis

Die geskiedenis is 'n gesistimatiseerde, chronologiese studie van die verlede met die doel om historiese gebeure so feitlik akkuraat moontlik weer te gee.

af.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Geskiedenis

Geskiedenis is 'n vertakking van kennis wat konsentreer op die kronologiese verloop van die verlede en gebeurtenisse met die doel om dit so akkuraat moontlik ...

en.wiktionary.org/wiki/geskiedenis

Afrikaans[edit]. Etymology[edit]. Dutch geschiedenis. Noun[edit]. geskiedenis ( plural geskiedenise). history. Retrieved from ...

af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_Suid-Afrika

Argeologiese opgrawings dui daarop dat die "moderne" mens meer as 50 000 jaar gelede reeds in die teenswoordige Suid-Afrika aanwesig was. Die landstreek ...

therefugeecenter.org/af/resources/history

Geskiedenis. 'N foto van die standbeeld van vryheid. Die standbeeld van vryheid. History of the United States of America. When Europeans explored the North ...

www.up.ac.za/en/faculty-of-economic-and-management-sciences/article/30158/history

History. From humble beginnings to world-class institution/leader. Two years after the University of Pretoria was established as the Transvaal University College ...

af.wikipedia.org/wiki/Geskiedenis_van_die_Boererepublieke

Gedurende die negentiende eeu was die Boererepublieke onafhanklike, Nederlands-sprekende lande in Suidelike Afrika gewees. Die ontstaan van die ...

www.ask.com/youtube?q=geskiedenis&v=NGX2hp1ms3o
16 Apr 2015 ... Krugersdorp, 15 April 2015 - Slegs 24 uur nadat die ministers van die kabinet se veiligheidsgroep die beskadiging van standbeelde landwyd ...