Web Results

tk.wikipedia.org/wiki/Kategori%C3%BDa:Jemgy%C3%BDet

Kategoriýa:Jemgyýet. Wikipediýa, erkin ensiklopediýa. Şuňa git: nawigasiýa, gözle. Jemgyýet, milletler, halklar... Commons-logo.svg. Wikimedia Commons.

www.saglyk.info/makalalar/hyzmatdasymyzyn-pikirleri/55-umumy/688-jemgyyet-durmusy-ayal-gyzlar-name-ucin-jelepcilik-bilen-mesgullanyarlar.html

Baş sahypa · Makalalar · Hyzmatdaşymyzyň pikirleri · Umumy JEMGYÝET DURMUŞY: AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

tdh.gov.tm/news/tm/categories.aspx?category=23

Jemgyýet. 11.08.2017 | 17-nji awgustda “Awtoulagsyz gün” diýen at bilen ekologiýa çäresi geçiriler. Iri möçberli çäre Ýapyk binalarda we söweş sungaty ...

www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=995&Itemid=1355&lang=tm

Bu jemgyýet – hökümete degişli bolmadyk, garaşsyz, meýletin, dini ýa-da syýasy bolmadyk, köpçülik esasynda gurlan açyk görnüşli jemgyýetdir. Jemgyýetiň ...

www.azathabar.com/a/26521049.html

9 Ağu 2014 ... Dil bilimi jemgyýetiň ösmeginde, iň möhüm ugur saýylýar. Şeýle-de bolsa, oňa ýeterlik ähmiýet berilmeýär. Dil medeniýetini kämilleşdirmekde ...

zenan.gov.tm/content/336

Sagdyn jemgyýet—sagdyn döwlet. Saglyk durmuşyň bitewüligini, jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini üpjün edýän beýik güýçdür. Islendik jemgyýetiň okgunly ösüşleri ...

minjust.gov.tm/tm/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=7286

Jemgyýet Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarymaýyň Halkara hereketine girýän guramadyr we Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň ...

www.trt.net.tr/turkmen/geplesikler/2014/06/10/din-we-jemgyyet-22-88393

Din we jemgyýet 22. Ylahy kitaplaryň soňkusy bolan gurhan barasynda käbir maglumatlary dykgatyňyza ýetirmek isleýäris. 10.06.2014 ~ 08.08.2017 Din we ...

dev.onenote.com/?omkt=tk-TM

Channel9-daky OneNote Development seriýasy size OneNote bilen programmany integrirlemegi öwredýär. jemgyýet. blog. Indi çykjak funksiýalar we hyzmat ...