Web Results

tk.wikipedia.org/wiki/Kategori%C3%BDa:Jemgy%C3%BDet

Kategoriýa:Jemgyýet. Wikipediýa, erkin ensiklopediýa. Şuňa git: nawigasiýa, gözle. Jemgyýet, milletler, halklar... Commons-logo.svg. Wikimedia Commons.

enedilim.com/sozluk/soz/jemgy%C3%BDet

jemgyýet. Maddy durmuşyň (ýaşaýşyň) umumy konkret-taryhy şertleri esasynda birleşen adamlaryň jemi. Uly-kiçi, aýal-erkek adamlaryň bary biziň ...

tdh.gov.tm/tm

26.05.17 | Jemgyýet | Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp Aşgabatda Halkara ekologik ýorumy geçiriler ...

tdh.gov.tm/news/tm/categories.aspx?category=23

Jemgyýet. 26.05.2017 | Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp Aşgabatda Halkara ekologik ýorumy geçiriler. Daşky gurşawy goramagyň ...

www.saglyk.info/makalalar/hyzmatdasymyzyn-pikirleri/55-umumy/688-jemgyyet-durmusy-ayal-gyzlar-name-ucin-jelepcilik-bilen-mesgullanyarlar.html

Baş sahypa · Makalalar · Hyzmatdaşymyzyň pikirleri · Umumy JEMGYÝET DURMUŞY: AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

turkmenportal.com/tm/blog/6496

28 Eyl 2015 ... Türkmenistan boýunça 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň 28-i we oktýabr aýynyň 4-i aralygynda hepdäniň dowamynda bolmagyna garaşylýan ...

turkmenportal.com/tm/blog/3881

6 Ara 2014 ... Buzly köşkde meşhur dünýä ýyldyzlarynyň konserti bolar-Medeniýet we jemgyýet -Turkmenportal.com.

zenan.gov.tm/content/336

Sagdyn jemgyýet—sagdyn döwlet. Saglyk durmuşyň bitewüligini, jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini üpjün edýän beýik güýçdür. Islendik jemgyýetiň okgunly ösüşleri ...

www.sts.sk/tm

Bu jemgyýet Slowakiýa Respublikasywe Türkmenistanyň arasyndaky sport we medeniýet ... Jemgyýet her hili syýasy we dini hereketlerden daşda durýar.

www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=995&Itemid=1355&lang=tm

Bu jemgyýet – hökümete degişli bolmadyk, garaşsyz, meýletin, dini ýa-da syýasy bolmadyk, köpçülik esasynda gurlan açyk görnüşli jemgyýetdir. Jemgyýetiň ...