Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Kristna_kommuniteter

Kristna kommuniteter betecknar en form av gemenskap eller organisation där deltagarna samlas kring gemensamma intressen. Ofta finns det på samma sätt ...

kommuniteter.se

Hem för kommuniteter, kollektiv, kloster, husförsamlingar, storfamiljer och andra alternativa kristna gemenskaper.

kommuniteter.se/kommuniteter

Lista över några aktiva kommuniteter i Sverige. Kommuniteterna står i alfabetisk ordning. För att anmäla din kommunitet/gemenskap till sidan gå till anmäl.

kommuniteter.se/sammankomst-2017

Hej och välkommen till Sammankomst 17-19 februari 2017 hos Kommuniteten Senapskornet i Luleå. Temat för helgen är, "Att leva tillsammans i en trasig värld".

www.dagen.se/dokument/1.367521

18 jun 2015 ... Här finns några av Sveriges kommuniteter. ”Vi vill vara en bönegemenskap och uppmuntra varandra för engagemang i rättvisefrågor på olika ...

www.dagen.se/dokument/1.367594

18 jun 2015 ... Kommuniteter. En kristen kommunitet kan definieras som en gemenskap som överlåter sig till en gemensam livsregel och/eller livsrytm i Jesus ...

www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ordnar-och-kongregationer/kvinnliga-kommuniteter

Kvinnliga kommuniteter. I vårt stift finns ett stort antal ordnar och kongregationer representerade. Dessa är självständiga organisationer med egna mål och ...

www.svenskakyrkan.se/kloster-och-kommuniteter

16 maj 2017 ... Inom Svenska kyrkan finns kloster och kommuniteter av olika tradition. Deras aktivitet varierar, men flera anordnar med jämna mellanrum ...

www.artos.se/katolska-traditionen/vilket-himla-liv-om-gemenskap-kloster-och-nya-kommuniteter

Många människor i vår tid, även äkta par och familjer, bär på en längtan efter att ingå i en tätare gemenskap än vad en vanlig församling kan erbjuda. Man söker  ...