Did you mean: kirkkohistoria?
Web Results

Kyrkohistoria – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkohistoria

Kyrkohistoria är en akademisk disciplin vid svenska och utländska lärosäten som studerar kristendomens och den kristna kyrkans historiska utveckling.

Kyrkohistoria - Uppsala universitet

www.teol.uu.se/Forskning/Forskningsamnen/Kyrkohistoria/

Kyrkohistoria är studiet av den världsvida kyrkans 2000-åriga historia, utveckling och samspel med omgivande kulturer, ideologier och politiska system.

Kyrkohistoria (inkl patristik) | Centrum för teologi och ...

www.teol.lu.se/forskning/forskarutbildningsamnen/kyrkohistoria-inkl-patristik/

20 feb 2013 ... Kyrkohistoria. För professurerna i Lund resp Uppsala finns tidigare en beskrivning av uppgiften som "att undersöka kristendomen som historisk ...

Kyrkohistoria (inkl patristik) - ämnesintroduktion | Centrum för teologi ...

www.teol.lu.se/institutionen/att-lasa-hos-oss/kyrkohistoria-inkl-patristik-amnesintroduktion/

15 apr 2014 ... Att syssla med kyrkohistoria är att befinna sig i skärningspunkten mellan teologi och historia. I studiet av ämnet får du de redskap du behöver ...

SLEF - Kyrkohistoria

www.slef.fi/tro-teologi/kyrkohistoria

Kyrkohistoria. Kyrka-bild-Jakob-Dahlbacka-4. • Apostlatiden › · • Kyrkofäderna › · • Martin Luther och reformationen › · • Ortodoxi och pietism › · • Väckelserna på ...

Helsingfors universitet - Kyrkohistoria

www.helsinki.fi/teol/khl/svenska/

Kyrkohistoria PB 4 (Berggatan 3) 00014 Helsingfors universitet. Besöksaddress & handikappentré: Berggatan 3. E-post: fornamn.slaktnamn@helsinki.fi

Kyrkohistoria - Artos & Norma

www.artos.se/tidiga-kyrkan/kyrkohistoria

Det arbete som har gjort Eusebios odödlig är hans Kyrkohistoria, som täcker perioden från kyrkans grundande fram till Konstantins seger över Licinius år 324.

Kyrkohistoria - Göteborgs universitet

www.gu.se/forskning/amnen/?subjectId=6030312

Göteborgs universitet · Forskning; Kyrkohistoria. Webbkarta · Forskning · Aktuellt · Vår forskning · Stipendier & bidrag · Möt våra forskare · Forskarutbildning ...

5IN115 Teologi- och kyrkohistoria, med missionsvetenskap, 15.0hp ...

www.ths.se/content/5in115-teologi-och-kyrkohistoria-med-missionsvetenskap-150hp

5IN115 Teologi- och kyrkohistoria, med missionsvetenskap, 15.0hp. Theology and Church history, including mission studies, 15.0 Credits. Historisk teologi ...

Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens o kyrkoförnyelsen | Verbum

www.verbum.se/52624623-product

Sveriges kyrkohistoria - 1200 år av svensk kultur, samhälle och religion Från ... I Sveriges kyrkohistoria skildras kyrkans utveckling som organisation och ...

More Info

Kristendomens historia och kyrkohistoria | Kristendomen | Religion ...

www.so-rummet.se

Kristendomens äldsta historia börjar i Galiléen med några unga judiska Jesusanhängare. Ingen av dem kunde då ana att Jesus liv och lära senare skulle ge ...

Åbo Akademi - Kyrkohistoria

www.abo.fi

Välkommen till ämnet kyrkohistoria. tf och domkyrkan. Ämnet kyrkohistoria utgör ett av de teologiska ämnena vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Pastor Christian Mölk | Kyrkohistoria

www.christianmolk.se

Kyrkohistoria. Här kan du läsa artiklar jag skrivit i ämnet Kyrkohistoria och ladda hem en Biblisk tidslinje. Urkyrkan – (År 33-100). Pax Romana och de första ...