Did you mean: kirkkohistoria?
Web Results

Kyrkohistoria – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkohistoria

Kyrkohistoria är en akademisk disciplin vid svenska och utländska lärosäten som studerar kristendomens och den kristna kyrkans historiska utveckling.

Kyrkohistoria - Uppsala universitet

www.teol.uu.se/Forskning/Forskningsamnen/Kyrkohistoria/

Kyrkohistoria är studiet av den världsvida kyrkans 2000-åriga historia, utveckling och samspel med omgivande kulturer, ideologier och politiska system.

Kyrkohistoria - Teologiska institutionen - Uppsala universitet

www.teol.uu.se/Forskning/Forskningsamnen/Kyrkohistoria/Personal/

Kyrkohistoria, Ingår som en del av Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Kyrkohistoria (inkl patristik) | Centrum för teologi och ...

www.ctr.lu.se/forskning/forskarutbildningsamnen/kyrkohistoria-inkl-patristik/

20 feb 2013 ... Kyrkohistoria. För professurerna i Lund resp Uppsala finns tidigare en beskrivning av uppgiften som "att undersöka kristendomen som historisk ...

Kristendomens historia och kyrkohistoria | Kristendomen | Religion ...

www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/kristendomens-historia-och-kyrkohistoria

Kristendomens äldsta historia börjar i Galiléen med några unga judiska Jesusanhängare. Ingen av dem kunde då ana att Jesus liv och lära senare skulle ge ...

Kyrkohistoria - Artos & Norma

www.artos.se/tidiga-kyrkan/kyrkohistoria

Det arbete som har gjort Eusebios odödlig är hans Kyrkohistoria, som täcker perioden från kyrkans grundande fram till Konstantins seger över Licinius år 324.

Kyrkohistoria - Göteborgs universitet

www.gu.se/forskning/hitta-forskaren?subjectId=6030312

... forskning · Stipendier & bidrag · Möt våra forskare · Forskarutbildning · Innovation & nyttiggörande · Göteborgs universitet · Forskning; Kyrkohistoria. Webbkarta.

Serie Sveriges kyrkohistoria - Böcker | Bokus bokhandel

www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?series=Sveriges kyrkohistoria

Köp böcker ur serien Sveriges kyrkohistoria: Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkofö...; Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalism...; ...

Åbo Akademi - Kyrkohistoria

www.abo.fi/fakultet/kyrkohistoria

25. elokuu 2016 ... Välkommen till ämnet kyrkohistoria. tf och domkyrkan. Ämnet kyrkohistoria utgör ett av de teologiska ämnena vid fakulteten för humaniora, ...

Helsingfors universitet - Kyrkohistoria

www.helsinki.fi/teol/khl/svenska/

Kyrkohistoria är både historia och teologi. Kyrkohistorian undersöker kyrkor och religiösa rörelser både som variabler och som förändringskrafter. Syftet med ...