Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Lutherdom

Lutherska samfund finns över hela världen, varav många samarbetar inom Lutherska världsförbundet. I Nordeuropa finns lutherska stats- och folkkyrkor, bland ...

sv.wikipedia.org/wiki/Lutherska_v%C3%A4rldsf%C3%B6rbundet

Lutherska världsförbundet, LWF, är ett omfattande internationellt samarbetsorgan för lutherska kyrkor. Förbundet bildades i Lund 1947 och har nu 140 ...

sv.wikipedia.org/wiki/Lutherska_Konkordiekyrkan

Lutherska konkordiekyrkan är en evangelisk-luthersk kristen frikyrka, som grundades 1984. Man lägger stor vikt vid Konkordieboken som man menar är en rätt ...

www.bekannelse.se

LBK är en luthersk kyrka. Det betyder att vi har funnit att de lutherska bekännelseskrifterna rätt för fram och försvarar vad som är biblisk kristendom. Läs mer om ...

www.lutheranworld.org

Global (EN) · German website (DE) · Reformation 2017 (EN) · LWF Twelfth Assembly; Regional Websites. Africa (EN) · Asia (EN) · América Latina y Caribe ( ES).

www.evluth.se

Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. (ELKS). De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna (Apg 2:42).

luk.se/lutherskt.htm

Om man går till 1500-talets lutherska bekännelseskrifter, så får man förgäves leta efter ord som luthersk, lutheran eller lutherdom. Reformationens folk kallade ...

www.skr.org/medlemskyrkor/kyrkofamiljerna/lutherska-kyrkor

Svenska kyrkan är den största lutherska kyrkan i Sverige. Sedan skiljandet från staten år 2000 är Svenska kyrkan en fri och öppen folkkyrka. I hela världen.

elbk.org

Välkommen till ELBK - den Evangelisk-Lutherska Bekännelsekyrkan, evangelisk lutherske bekjennelsekirken. Läs mer om kyrkostyrelsen här på vår hemsida.

lutherska.nu

Vi är en aktiv gudstjänstfirande kyrka i centrala Göteborg. Vi tillhör EFS, en del av Svenska Kyrkan. Välkommen!