Web Results

Onderwijs - Wikipedia

nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, ...

Onderwijs en Vorming - Vlaanderen.be

www.ond.vlaanderen.be/

Departement van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuws, documenten over beleid en specifieke thema's, praktische informatie over het onderwijs, ...

Passend onderwijs - De beste ontwikkeling voor elk kind

www.passendonderwijs.nl/

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening ...

Alle nieuws over Onderwijs | de Volkskrant

www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-onderwijs/

Raadpleeg alle artikels met het nieuws over Onderwijs.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Vandaag las je wellicht in De Morgen de polariserende koppen rond moslims en islam in het katholiek onderwijs. Gelegenheid voor het artikel was een kort ...

CNV Onderwijs: Home

www.cnvo.nl/

Vakbond voor onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel.

TROUW Onderwijs

www.trouw.nl/onderwijs

Onderwijs - TROUW: voor al het nieuws, opinie en achtergronden van Trouw.nl. Alles over religie en filosofie, groen, duurzaam en politiek.

Het Archief voor Onderwijs | Het Archief voor Onderwijs

onderwijs.hetarchief.be/

Filter op onderwijsniveau, graad, vak, datum of duur en vind vlot audiovisueel materiaal op jouw maat. Eigen collecties. Bundel fragmenten per thema, ...

Staat van het Onderwijs 2014/2015 - Onderwijsinspectie

www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2016/dsvho-2014-2015-hoofdlijnen.pdf

13 april 2016 ... Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van een hoog niveau, ook in ... inspectie van het onderwijs | onderwijsverslag 2014/2015.

Ons Onderwijs 2032: Home

onsonderwijs2032.nl/

Leerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst ...

More Info

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Organisatie ...

www.rijksoverheid.nl

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt.

Onderwijs: alles over de complexe wereld van het Nederlandse ...

onderwijs.startpagina.nl

Wegwijzer voor het Nederlandse onderwijs met informatie over alle schoolsoorten voor ouders en leerlingen.

Ouders & Onderwijs: Home

www.oudersonderwijs.nl

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ons informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun  ...