Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Pingstr%C3%B6relsen_i_Sverige

Pingströrelsen är en gemenskap av 463 frikyrkoförsamlingar som tillsammans .... Sedan Pingströrelsen blev ett samfund, Pingst Fria Församlingar i Samverkan ...

sv.wikipedia.org/wiki/Pentekostalism

Under 1900-talets första hälft kom emellertid en rad nya pentekostala samfund och rörelser att formeras i olika länder, däribland den svenska pingströrelsen.

www.pingst.se

Välkommen till Pingst. Vi är en del av en världsvid rörelse med omkring en halv miljard människor. Sök församling Frågor Pingst Ledare inspirationsdag FLER ...

www.pingst.se/om-pingst/fakta-och-forskning/fragor-och-svar

FILTRERA. Teologi; Livsfrågor och etik; Historia & ursprung; Särart och identitet; Läror & praktiker; Kyrkor & religioner; Ledarskap; Människosyn & frälsning ...

www.so-rummet.se/fakta-artiklar/pingstrorelsen

23 jun 2014 ... Pingströrelsen kom till Sverige 1907. Den fick förankring i en baptistförsamling i Stockholm som hette Filadelfia, men efter ett tag tog många ...

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pingstr%C3%B6relsen

pingströrelsen. pingströrelsen, en karismatisk väckelserörelse, vars anhängare kallas pingstvänner. Sitt namn har rörelsen fått på grund av sin strävan att ...

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/pingstr%C3%B6relsen

pingströrelsen. pingströrelsen är en stor kristen rörelse. Anhängarna kallas pingstvänner. För pingströrelsen är. (12 av 84 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

www.pingstkyrkan.nu/pingstrorelsen

Pingstförsamlingen i Falköping är en del av den svenska pingströrelsen, en förnyelse-och väckelserörelse som spreds över Sverige i början av 1900-talet.

www.svd.se/pingstrorelsen-vaxer-hundra-ar-efter-start

Erik Sidenvall: Pingströrelsen växer hundra år efter start. Följ skribent. Ett av de mest uppmärksammade resultaten i demograferna David Barretts och Todd ...

www.mikaelkarlendal.se/2013/12/05/jag-lamnar-pingstrorelsen

5 dec 2013 ... Min tid i pingströrelsen är över. Jag avstår av fri vilja från att söka pastorstjänster inom samfundet igen. Det bibelstudium jag skulle ha hållit på ...