Web Results

sv.wikipedia.org/wiki/Pingstr%C3%B6relsen_i_Sverige

Pingströrelsen är en gemenskap av 463 frikyrkoförsamlingar som ... Ser man till medlemsantalet är pingströrelsen den största frikyrkliga rörelsen i Sverige.

sv.wikipedia.org/wiki/Pentekostalism

Under 1900-talets första hälft kom emellertid en rad nya pentekostala samfund och rörelser att formeras i olika länder, däribland den svenska pingströrelsen.

www.pingst.se

Välkommen till Pingst. Vi är en del av en världsvid rörelse med omkring en halv miljard människor. Sök församling Frågor Rådslag 2017 FLER GENVÄGAR.

www.pingst.se/om-pingst/fakta-och-forskning/fragor-och-svar

FILTRERA. Teologi; Livsfrågor och etik; Historia & ursprung; Särart och identitet; Läror & praktiker; Kyrkor & religioner; Ledarskap; Människosyn & frälsning ...

www.so-rummet.se/fakta-artiklar/pingstrorelsen

23 jun 2014 ... Pingströrelsen kom till Sverige 1907. Den fick förankring i en baptistförsamling i Stockholm som hette Filadelfia, men efter ett tag tog många ...

www.svd.se/pingstrorelsen-vaxer-hundra-ar-efter-start

18 sep 2007 ... Från att ha varit en udda och excentrisk företeelse organiserar de pingstorienterade församlingarna i dag en inte föraktlig del av Sveriges ...

www.mikaelkarlendal.se/2013/12/05/jag-lamnar-pingstrorelsen

5 dec 2013 ... Min tid i pingströrelsen är över. Jag avstår av fri vilja från att söka pastorstjänster inom samfundet igen. Det bibelstudium jag skulle ha hållit på ...

www.ips-uppsala.se/bakgrund/pingstrorelsen-i-sverige

Pingströrelsen i Sverige. Av Jan-Åke Alvarsson1. Pingstväckelsen kom till Sverige i november 1906 genom den förste missionären från Azusa Street, svensken ...

www.pargaspingst.fi/index.php?p=3

PINGSTRÖRELSEN - HISTORIK. En ny pingst. Pingströrelsen är den yngsta av de traditionella frikyrkorna. Namnet kommer från berättelsen i ...

www.mikaelkarlendal.se/2009/11/19/ar-pingstrorelsen-en-del-av-svenska-kyrkan

19 nov 2009 ... Eftersom pingströrelsen i Sverige är baptistiskt, kongregationalistiskt, inte har biskopar, inte har några lutherska bekännelsedokument, osv, ...