Web Results

Produkt (ekonomi) – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Produkt_(ekonomi)

Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter.

Produkter och tjänster - Swedbank

www.swedbank.se/foretag/affarer-med-utlandet/produkter-och-tjanster/

Nedan följer en lista på alla produkter och tjänster som Swedbank erbjuder företag med internationella kontakter.

Produkter och tjänster - Ejendals

www.ejendals.com/sv/produkter-och-tjanster/

Produkter och tjänster. Innovation är en stark drivkraft hos oss på Ejendals. Vi levererar kvalitet och kunskap, som i sin tur ökar säkerheten för slutanvändaren.

Produkter & tjänster - Ticket Biz

www.ticketbiz.se/sv/produkter-tjanster__36

Produkter & tjänster. ... Många av våra produkter är i dag webbaserade för att i realtid kunna stödja verksamheten oberoende av geografisk, kulturell eller ...

Produkter och tjänster - Telenor

www.telenor.se/foretag/produkter-och-tjanster/index.html

Produkter och tjänster ... Tjänster. Molntjänster · Utlandstjänster · Mötestjänster ... alla tjänster · Om Telenor · Press · Karriär · Hållbarhet · Miljö · Telenor i ...

Produkter till tjänster - Stiftelsen Svensk Industridesign

www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Process/Metoder/Produkter-till-Tjanster/

En av hörnstenarna för hållbar utveckling är övergången från resurskrävande produkter till resurssnåla tjänster som ger samma, eller mer värde. Detta innebär i ...

Produkter & tjänster - Office Management

www.officemanagement.se/produkter-tjanster

Produkter & tjänster. ... inom Dokumenthantering, Telefoni, IT-tjänster, Visuell kommunikation, Talhantering, Kaffe- och vattenautomater, Facility Services och ...

Welcome to Produkter & tjänster - Skogsstyrelsen

www.skogsstyrelsen.se/en/Produkter--Tjanster/Welcome-to-Produkter--tjanster/

Sweden's leading supplier of professional services and education within the forestry area. Skogsstyrelsens Produkter & tjänster is the name of The Swedish ...

Produkter och tjänster | Avanza

investors.avanza.se/sv/produkter-och-tjanster

Produkter och tjänster. 2015 var ett utvecklingsintensivt år med många nya tjänster och funktioner. Utvecklingen drevs framför allt av förändrade ...

Produkter och tjänster - Yritys-Suomi

www.yrityssuomi.fi/sv/tuotteet-ja-palvelut

Redan i affärsidén har företaget planerat vilka materiella eller immateriella produkter eller tjänster det ska börja sälja och marknadsföra. Produkterna kan delas ...