Web Results

Publikation - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Publikation

En publikation er et offentliggjort dokument. En bog er f.eks. en publikation, mens et brev ikke er en publikation. Rapporter betragtes ofte som semi-publikationer.

Publikationer - Skolverket

www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer

Skolverkets publikationsdatabas. Här kan du söka bland Skolverkets publikationer och ladda ned dem eller beställa dem i tryckt format.

Publikationer — Nordic cooperation - Nordiska ministerrådet

www.norden.org/en/publications/publikationer

Nordens språk - med rötter och fötter. Har alla folk i Norden en gång i tiden kunnat förstå varandra utan vidare? Hur och när utvecklades det urnordiska språket ...

Publikationer - Sveriges Byggindustrier

publikationer.bygg.org/

EUROPA - Dokumenter og publikationer

europa.eu/publications/index_da.htm

En oversigt over EU-publikationer, -rapporter, -statistikker og -biblioteker. Få adgang til EU-institutionernes register over alle officielle EU-dokumenter.

Publikationer | Miljøstyrelsen

mst.dk/service/publikationer/

Her finder du en samlet liste over engelske og danske publikationer, men du kan også vælge en liste med kun danske eller kun engelske publikationer. Endelig ...

publikationer - Udenrigsministeriet

um.dk/da/publikationer/

Publikationer. Nedenfor links til publikationer fra og om Udenrigsministeriet. Danida · Eksportrådet · Om Udenrigsministeriet. Se også Denmark.dk for generel  ...

Publikationer - Finansministeriet

www.fm.dk/publikationer

Stramme rammer - klare prioriteter - finanslovforslaget 2016. Forslaget til finanslov for 2016 fremsættes på et tidspunkt, hvor de offentlige finanser er under pres.

Publikationer - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

www.uvm.dk/Service/Publikationer

Ministeriet udsender publikationer om uddannelsespolitiske mål og strategier, nye og etablerede uddannelser, inspiration til fagfolk med mere.

Publikationer - Realdania

www.realdania.dk/om-os/publikationer

Realdanias filantropiske strategi. I denne folder kan du læse om de vigtigste elementer i vores filantropiske arbejde og om de fem programmer og de ti ...

Popular Q&A
Q: Hvad er udgivelser og publikationer?
A: Når du skal udgive en bog, skal du først oprette en udgivelse med nogle stamdata og derefter en eller flere publikationer med hver deres format, Read More »
Source: gopubli.sh
Q: Finns alla GU-publikationer med?
A: Nej - GUP är inte en helt komplett förteckning. Från och med 2004 är täckningen dock god. Read More »
Source: www.ub.gu.se
Q: Kan jag lägga in äldre publikationer i DiVA?
A: Du kan lägga till ytterligare publikationer retrospektivt om du vill det. Är det publikationer som inte har samband med din tjänst på Mittuniversitetet kan du l... Read More »
Source: www.bib.miun.se
Q: Vad har hänt med de publikationer jag registrerat i Einstein?
A: Dina publikationer från Einstein är konverterade genom manuell bearbetning av bibliotekets personal. Vi har gått igenom posterna, kompletterat och gjort knytnin... Read More »
Source: www.bib.miun.se
Helpful Resources

Publikationer — Nordisk samarbejde - Nordiska ministerrådet

www.norden.org

Nye publikationer. Nordic checklist food contact materials: Declaration of compliance and supporting documentation: 2015. Environmental compensation: Key ...