Web Results

Publikation – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Publikation

En publikation är resultatet av i något sammanhang publicerat ljud, text och/eller (rörlig) bild för allmänheten. Vanliga publikationer är traditionellt sett tidningar ...

Publikationer - Skolverket

www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer

Skolverkets publikationsdatabas. Här kan du söka bland Skolverkets publikationer och ladda ned dem eller beställa dem i tryckt format.

Publikationer - Forsvarsakademiet

www.fak.dk/publikationer/

Forsvarsakademiet udgiver en række publikationer inden for akademiets forskningsområde. Forfatterne er både fra Forsvarsakademiet og fra øvrige ...

Statsministeriet - Publikationer

www.stm.dk/_a_2279.html

Publikationer. Statsministeriet udgiver hvert år et antal publikationer, der vedrører regeringsarbejdet og de ressortopgaver, som ministeriet varetager. På denne ...

Forskning – Publikationer - Södertörns högskola

www.sh.se/publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA. ... Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA.

Publikationer — Nordisk samarbejde - Norden.org

www.norden.org/da/publikationer

Nye publikationer. Open Access to Research Data: Status, Issues and Outlook: 2016. Essential fish habitats (EFH): Conclusions from a workshop on the ...

Publikationer fra Erhvervsstyrelsen | erhvervsstyrelsen.dk

erhvervsstyrelsen.dk/publikationer

Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet. Særligt inden for de såkaldte tekniske ...

Publikationer - Högskolan i Borås

www.hb.se/Biblioteket/Publikationer/

Under en övergångsperiod behöver du söka i både BADA och DiVA för att få en heltäckande bild av de publikationer som är utgivna av högskolan.

Publikationer — Nordic cooperation - Norden.org

www.norden.org/en/publications/publikationer

International Research Cooperation in the Nordic Countries. A publication from the NORIA-net "The use of bibliometrics in research policy and evaluation ...

Publikationer - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

www.uvm.dk/Service/Publikationer

Ministeriet udsender publikationer om uddannelsespolitiske mål og strategier, nye og etablerede uddannelser, inspiration til fagfolk med mere.

More Info

Publikationer - Vetenskapsrådet –

publikationer.vr.se

Publikationer. RSS Här kan du beställa Vetenskapsrådets publikationer. Du kan även ladda ner de flesta publikationerna kostnadsfritt som PDF. I menyn till ...

Publikationer - Udenrigsministeriet

um.dk

Publikationer. Nedenfor finder du links til publikationer fra og om Udenrigsministeriet. Danida · Eksportrådet · Om Udenrigsministeriet. Se også Denmark.dk for ...

Publikationer - Finansministeriet

www.fm.dk

Statens selskaber. Hovedformålet med Statens Selskaber 2016 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer.