Web Results

Region – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Region

En region, från latinets regio, är ett geografiskt område. En regions storlek kan variera, allt från indelning av universum, världen ("terresta regioner") eller av ...

Regionalt.dk - Erhvervsstyrelsen

regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/

Søg tilskud i Regionalfonden eller Socialfonden. Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca. 3 mia kr. til innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse.

Om regionale miljøtilskudd - Landbruksdirektoratet

www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd

21. jun 2013 ... Regionalt miljøtilskudd. Om regionale miljøtilskudd · Regelverk · Hvordan søke? Bruk av kart · Spørsmål og svar · Organisert beitebruk ...

Søknad om regionalt miljøtilskudd - Altinn

www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/

På denne siden finner du informasjon om hvordan man kan søke om regionalt miljøtilskudd elektronisk via Altinn.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og ...

www.ntnu.no/rkbu

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern ( RKBU Midt-Norge) er et senter under det Det medisinske fakultet ved NTNU, som  ...

Pinsebevegelsen:Led Regionalt 2016

pinsebevegelsen.no/led/led.html

Led Regionalt 2016. Led 17 · Podcast · Led Regionalt 2016.

Smertesyndrom, regionalt - NHI.no - Norsk Helseinformatikk

nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/muskel-skjelett/smertesyndrom-regionalt-12985.html

Tilstandens fulle navn er komplekst regionalt smertesyndrom, som forkortes CRPS. Altså en smertetilstand som opptrer i et avgrenset område, og som foruten  ...

Regionalt samarbeid og utvikling – Distriktssenteret

distriktssenteret.no/temaer/regionalt-samarbeid-og-utvikling/

Vi veit allerie mykje om regionalt samarbeid – til dømes gjennom rapportane “ Interkommunalt plansamarbeid” (2012) og “Bosettingsvirkninger av regionale ...

Regionalt folkevalgt nivå - Regjeringen.no

www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Regionalt-niva/id2009019/

Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse. Stortinget har sluttet seg til ...

Regionalt næringsfond for Midtre Namdal - Startside

www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=94&Cookie=0

Det er RUP (Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag) og Utviklingsplan for Midtre Namdal som gir føringer på hvilke satsningsområder som er prioritert ...

More Info

Regionalt forskningsfond Midt-Norge - Regionale forskningsfond

www.regionaleforskningsfond.no

Bevilgninger fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge per september 2016. Her er en liste over prosjekter som har fått bevilgning fra Regionalt Forskningsfond ...

Framsida - RFFVEST - Regionale forskningsfond

www.regionaleforskningsfond.no

Regionalt forskingsfond Vestlandet har no lagt ut informasjon om nye utlysingar med søknadsfrist 12. oktober 2016. 21 milionar kroner er sett av til søknadar om ...

Regionalt nettverk - Norges Bank

www.norges-bank.no

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Arkiv 2003-2006 Mer om nettverket.