Web Results

Region – Wikipedia

no.wikipedia.org/wiki/Region

En region (av latin regio, himmelretning, strøk) brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet (kommunen eller byen) ...

Regionalt forskningsfond Midt-Norge - Forside - RFFMIDT

www.regionaleforskningsfond.no/prognett-midtnorge/Forside/1253953730477

Bevilgninger fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge per september 2016. Her er en liste over prosjekter som har fått bevilgning fra Regionalt Forskningsfond ...

Regionalt forskningsfond Innlandet - Forside - RFFINNL

www.regionaleforskningsfond.no/prognett-innlandet/Forside/1253953746925

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til ...

Regionalt miljøprogram - Landbruksdirektoratet

www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/regionalt-miljoprogram

regionale miljøprogrammene, regionalt miljøprogram, RMP er det utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger. Det er jordbruksforetak som kan søke om regionale  ...

Søknad om regionalt miljøtilskudd - Altinn

www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/

På denne siden finner du informasjon om hvordan man kan søke om regionalt miljøtilskudd elektronisk via Altinn.

Regionalt folkevalgt nivå - Regjeringen.no

www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Regionalt-niva/id2009019/

Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse. Stortinget har sluttet seg til ...

Alternativer for regionalt folkevalgt nivå - Regjeringen.no

www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/rega/rapporter_2014/alternativer_for_regionalt_folkevalgt_niva.pdf

RAPPORT NR. 58 | Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke. ALTERNATIVER FOR. REGIONALT FOLKEVALGT. NIVÅ ...

Regionalt nettverk - Norges Bank

www.norges-bank.no/Publisert/Publikasjoner/Regionalt-nettverk/

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Arkiv 2003-2006 Mer om nettverket.

Regionalt samarbeid og utvikling – Distriktssenteret

distriktssenteret.no/temaer/regionalt-samarbeid-og-utvikling/

Vi veit allerie mykje om regionalt samarbeid – til dømes gjennom rapportane “ Interkommunalt plansamarbeid” (2012) og “Bosettingsvirkninger av regionale ...

Smertesyndrom, regionalt - NHI.no - Norsk Helseinformatikk

nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/muskel-skjelett/smertesyndrom-regionalt-12985.html

Tilstandens fulle navn er komplekst regionalt smertesyndrom, som forkortes CRPS. Altså en smertetilstand som opptrer i et avgrenset område, og som foruten  ...

More Info

Regionalt.dk - Erhvervsstyrelsen

regionalt.erhvervsstyrelsen.dk

Søg tilskud i Regionalfonden eller Socialfonden. Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca. 3 mia kr. til innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse.

Om regionale miljøtilskudd - Landbruksdirektoratet

www.slf.dep.no

21. jun 2013 ... Regionalt miljøtilskudd. Om regionale miljøtilskudd · Regelverk · Hvordan søke? Bruk av kart · Spørsmål og svar · Organisert beitebruk ...

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og ...

www.ntnu.no

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern ( RKBU Midt-Norge) er et senter under det Det medisinske fakultet ved NTNU, som  ...