Web Results

www.thevalleys.org.uk

Valleys Regional Park is an exciting, dynamic initiative involving over 40 partners to co-ordinate, drive and promote activities related to the environment and ...

www.thevalleys.org.uk/communityspaces.html

VRP Community Spaces. Throughout 2013 the WECAN project funded the continuation of a project sponsored by Marks and Spencer which was run by ...

www.thevalleys.org.uk/contact.html

For details on the Valleys Regional Park, contact Andrew Osborne: andrew. osborne@wales.gsi.gov.uk. or email VRP@thevalleys.org.uk.

walesppa.org/talkchildcare-regional-feedback-forums-trafodgofalplant-fforymau-adborth-rhanbarthol

6 Maw 2017 ... #TalkChildcare: Regional Feedback Forums | #TrafodGofalPlant: Fforymau Adborth Rhanbarthol. Regional Feedback Forums for Childcare ...

www.cwvys.org.uk/about-cwvys/regional-groups

Opportunities to meet other youth work organisations in your areas, find out about new developments, share ideas, find collaboration partners . If you would like ...

cy.ons.gov.uk/economy/regionalaccounts

Cyfrifon rhanbarthol. Mae'r cyfrifon hyn ar gyfer rhanbarthau, is-ranbarthau ac ardaloedd lleol y DU, ac mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu yn unol â'r un ...

merchedywawr.cymru/swyddogion-rhanbarth

Llywyddion. Aberconwy: Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ. Arfon: Helen Gwyn , Treannedd, 7 Ffordd ...

sewales.org.uk/Regional-moderation-support-Learner-Profiles.aspx

... Governance · Strategy · Vacancies. Search for: Home > Regional moderation support – Learner Profiles / Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgw  ...

www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/cystadlaethau/rhanbarthol-ar-y-gweill

Newyddion · Partneriaid Chwaraeon · Cysylltu · Gemau Cymru · Hafan > Chwaraeon > Cystadlaethau > Cystadlaethau Rhanbarthol ar y Gweill ...

gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/national-model-for-regional-working/?lang=cy

Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae ...