Web Results

www.thevalleys.org.uk

Valleys Regional Park is an exciting, dynamic initiative involving over 40 partners to co-ordinate, drive and promote activities related to the environment and ...

www.thevalleys.org.uk/communitytourism.html

Community Tourism. Too often, the growth of tourism has meant that community assets attract visitors to an area, but the economic benefits almost all go to ...

sewales.org.uk/Regional-moderation-support-Learner-Profiles.aspx

... Governance · Strategy · Vacancies. Search for: Home > Regional moderation support – Learner Profiles / Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgw  ...

gov.wales/statistics-and-research/regional-economic-labour-market-profiles/?lang=cy

Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.

www.nuffieldfoundation.org/regional-coordinators

To find out more about Nuffield Research Placements in your area, use the table below to find contact details for your Regional Coordinator. If you have an ...

www.governorswales.org.uk/coa/2013/10/17/beth-ydy-consortia-rhanbarthol

17 Hyd 2013 ... Mae gwaith consortia rhanbarthol yn elfen hanfodol ac allweddol o'r cynllun gweithredu cenedlaethol – Gwella Ysgolion. Ond mae angen ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)

On the basis of Article 107(3)(a) and (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Commission may consider compatible with the ...

merchedywawr.cymru/swyddogion-rhanbarth

Llywyddion. Aberconwy: Alma Dauncey Roberts, Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ. Arfon: Helen Gwyn , Treannedd, 7 Ffordd ...

www.criwcelf.co.uk/perch/resources/hysbyseb-cyfarwyddwr-rhaglen-criw-celf-gwynedd-a-mon-2017.18.pdf

19 Gorff 2017 ... Mae Criw Celf Gwynedd a Môn yn edrych i benodi Cyfarwyddwr Rhaglen brwdfrydig a chreadigol i gynnal prosiect Criw Celf ar draws y ddwy ...