Web Results

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio'n rhanbarthol

gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/national-model-for-regional-working/?force=cy

Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae ...

Valleys Regional Park - Parc Rhanbarthol y Cymoedd

www.thevalleys.org.uk/

Valleys Regional Park is an exciting, dynamic initiative involving over 40 partners to co-ordinate, drive and promote activities related to the environment and ...

GwE

www.gwegogledd.cymru/

Who are GwE?

EAS Wales - Regional moderation support – Learner Profiles ...

www.sewales.org.uk/Regional-moderation-support-Learner-Profiles.aspx

... Staff · EAS Board · Strategy. Search for: Home > Regional moderation support – Learner Profiles / Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgw ...

Gwella ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol - Mehefin 2015 ...

www.estyn.llyw.cymru/thematic-reports/gwella-ysgolion-trwy-gonsortia-addysg-rhanbarthol-mehefin-2015

Diben yr arolwg hwn yw adrodd ar y cynnydd sy'n cael ei wneud gan gonsortia addysg rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau gwella ysgolion. Ar wahân ...

Cystadlaethau Rhanbarthol ar y Gweill | Urdd Gobaith Cymru

www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/cystadlaethau/rhanbarthol-ar-y-gweill/

Newyddion · Partneriaid Chwaraeon · Cysylltu · Gemau Cymru · Hafan > Chwaraeon > Cystadlaethau > Cystadlaethau Rhanbarthol ar y Gweill ...

Arolwg Rhanbarthol y Mentrau 2016 - SAESNEG TERFYNOL

www.mentercaerffili.org/wp-content/uploads/Arolwg-Rhanbarthol-y-Mentrau-2016-SAESNEG-TERFYNOL.pdf

Participation Cymru -- Networks

www.participationcymru.org.uk/networks

These regional participation networks are suitable for anyone working in the field of participation and citizen engagement.

ICO on Twitter: "Rydym am recriwtio Rheolwr Rhanbarthol yng ...

twitter.com/ICOnews/status/723430308838690816

Apr 22, 2016 ... ICO @ICOnews Apr 22. Rydym am recriwtio Rheolwr Rhanbarthol yng Nghaerdydd yn ddirprwy i Bennaeth Rhanbarthau'r ICO. Manylion: ...

Estyn arolwg rhanbarthol regional inspection - ERW

www.erw.wales/media/64497/6-estyn-powerpoint.pptx

arolwg rhanbarthol regional inspection. 2016. Briefing note 1. Nodyn 1. 1/7/15. KQ1 Outcomes, 1.1 Standards, 1.1.1, results compared with national averages, ...

More Info

Llywodraeth Cymru | Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i gefnogi ...

gov.wales

Mae tair partneriaeth sgiliau rhanbarthol yn barod i ysgogi buddsoddiad mewn sgiliau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer yr economi'n lleol.

Consortia Addysg Rhanbarthol | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

senedd.cynulliad.cymru

Ar ôl cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol – darlun cynnar, ar 3 ...

Rheolwr Rhanbarthol (Cymru) job with INFORMATION ...

jobs.theguardian.com

19 Ebr 2016 ... Rheolwr Rhanbarthol (Cymru) in Management, General with INFORMATION COMMISSIONERS OFFICE. Apply Today.