Web Results

cy.wikipedia.org/wiki/Dreigiau_Casnewydd_Gwent

Mae Dreigiau Casnewydd Gwent yn un o'r pump rhanbarth gwreddiol yn hanes rygbi rhanbarthol Cymru. Yn 2003, penderfynodd Undeb Rygbi Cymru newid ...

www.thevalleys.org.uk

Valleys Regional Park is an exciting, dynamic initiative involving over 40 partners to co-ordinate, drive and promote activities related to the environment and ...

www.thevalleys.org.uk/kess.html

KESS Studentship. The south Wales valleys suffer with some of the worst chronic health problems in the UK. A KESS studentship working with Cardiff ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)

On the basis of Article 107(3)(a) and (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Commission may consider compatible with the ...

sewales.org.uk/Regional-moderation-support-Learner-Profiles.aspx

... Governance · Strategy · Vacancies. Search for: Home > Regional moderation support – Learner Profiles / Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgw  ...

walesppa.org/talkchildcare-regional-feedback-forums-trafodgofalplant-fforymau-adborth-rhanbarthol

6 Maw 2017 ... #TalkChildcare: Regional Feedback Forums | #TrafodGofalPlant: Fforymau Adborth Rhanbarthol. Regional Feedback Forums for Childcare ...

walesppa.org/digwyddiadau-rhanbarthol-anghenion-dysgu-ychwanegol-additional-learning-needs-regional-events

Dec 19, 2016 ... Digwyddiadau Rhanbarthol Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Regional Events. Following the introduction of the ...

www.cwvys.org.uk/about-cwvys/regional-groups

Opportunities to meet other youth work organisations in your areas, find out about new developments, share ideas, find collaboration partners . If you would like ...

gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/national-model-for-regional-working/?lang=cy

Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae ...

gov.wales/topics/welshlanguage/publications/europeancharter/?lang=cy

Ail Adroddiad Pwyllgor Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar ddefnyddio'r Siarter yn y Deyrnas Unedig (mis Mawrth 2007).