Web Results

sq.wikipedia.org/wiki/Shoq%C3%ABria_Civile

Shoqëria civile apo shoqëria qytetare është tërësia e organizatave dhe institucioneve shoqërore qytetare vullnetare që formojnë themelin e funksionimt të ...

sq.wikipedia.org/wiki/Shoq%C3%ABria_Me_P%C3%ABrgjegj%C3%ABsi_T%C3%AB_Kufizuar

Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK). Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona fizikë ose juridikë, të cilët ...

sq.wikipedia.org/wiki/Shoq%C3%ABria_tregtare

Shoqëri tregtare është bashkimi i disa personave për të organizuar tregtimin në ndonjë lëmi, në një firmë të përbashkt. Shoqëri tregtare ka kuptimin e paraparë ...

www.osfa.al

Kontakt. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Adresa: Rr. Qemal Stafa, Pallati 120/2, Tiranë, Shqipëri. Tel: +355 4 22 34 621/ 4 22 34 223/ 4 22 35 856.

www.slideshare.net/chrisskocibelli1/dt1-sociologjindikon-me-teper-individi-ne-shoqeri-apo-shoqeria-tek-individi-2

19 Shkurt 2015 ... Ai ka një shtytje të natyrshme për të jetuar një Shoqëria synon gjithnjë e më shumë rritjen dhe potencialin e individit. Ajo lëviz nga njohja ...

www.osfa.al/tematika/shoqeria-civile

Shoqëria civile në Shqipëri përballet me sfida serioze që kanë lidhje me kapacitetet, ndikimin, besueshmërinë dhe legjitimitetin në jetën publike. Përmirësimi i ...

www.iadk.org/ArkivaeLajmeve/tabid/77/articleType/ArticleView/articleId/531/language/sq-AL/SHOQERIA-CIVILE-DHE-KUPTIMI-I-SAJ.aspx

Shoqëria civile nuk do të ishte asgjë nëse nuk është shumëngjyrëshe dhe gjithëpërfshirëse, si n...

www.faf.al

Faqja Zyrtare - Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF Sha.

www.facebook.com/Shoq%C3%ABria-Bjeshkatare-Alpiniste-Prishtina-1474790906077934

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste "Prishtina", Prishtinë. 4.5K likes. Shoqëria bjeshkatare është organizatë vullnetare e pavarur dhe jo profitabile e...

ligjet.info/shoqerite_tregtare/tsht/ligje/9901/pjesa_iii

Neni 56 - Përkufizimi. 1. Shoqëri komandite është shoqëria, në të cilën përgjegjësia e të paktën njërit prej ortakëve është e kufizuar deri në vlerën e kontributit të ...