Web Results

Spoločnosť (sociológia) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Slovenská rádiologická spoločnosť

www.slovakradiology.sk/

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk/

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska - Home

www.jess.sk/en/

Actual state of the Project. The Ministry of Environment of the Slovak Republic has issued a positive Final Statement from the process of Environmental Impact ...

Slovenská botanická spoločnosť

sbs.sav.sk/

Slovenská botanická spoločnosť je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ...

Internetový časopis človek a spoločnosť

www.clovekaspolocnost.sk/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

Spoločnosť - Kaufland

kaufland.sk/Home/05_Spolocnost/index.jsp

Spoločnosť. Zistite viac o našej podnikateľskej skupine a našom angažovaní sa v oblasti ochrany životného prostredia. A tiež, keď sa zaujímate o...

Národná diaľničná spoločnosť - YouTube

www.youtube.com/user/narodnadialnicnaspol

Národná diaľničná spoločnosť je tu pre vás 24 hodín denne. Staráme sa o Vašu bezpečnosť, zjazdnosť diaľnic, ale aj o odpočinok na ceste. Meníme jazdu na ...

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

sls.sk/new/o-nas/web-stranky-odbornych-spolocnosti

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...

Novinky | SGS

www.sgssls.sk/

Novinky | Slovenská gastroenterologická spoločnosť - kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská gastroenterologická spoločnosť..

More Info

Spoločnosť | Aktuálne.sk - News and Media Holding - Atlas.sk

aktualne.atlas.sk

Spoločnosť v ktorej žijeme, si vytvárame my sami. Na Aktuálne.sk vám prinášame správy, informácie a zaujímavostí o ľuďoch žijúcich v našej spoločnosti.

Slovenská hypertenziologická spoločnosť

www.hypertenzia.org

V nasledujúcom roku 2017 usporiada Slovenská hypertenziologická spoločnosť už XXXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Kongres sa ...

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska - Home

www.jess.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Skupina ČEZ ... mapa stránok | Copyright Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., 2011 | Všetky práva vyhradené.