Web Results

Spoločnosť (sociológia) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

"spoločnosť" - význam slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=spoločnosť

Význam slova „spoločnosť“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova „spoločnosť“ v Slovníku slovenského jazyka.

"spoločnosť" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/synonyma/?q=spoločnosť

spoločnosť 1. súhrn spoločne žijúcich ľudí: antická spoločnosť, vývin ľudskej spoločnosti • spoločenstvo: mestské, vidiecke spoločenstvo • kniž. societa: ...

Slovenská pediatrická spoločnosť

www.sls-sps.sk/

Nadchádzajúce podujatia. Colours of Sepsis 2017. PG kurz Sepse a MODS 19. rocník. Dátum konania: 7. - 10. február 2017. Miesto konania: Clarion Congress ...

Slovenská rádiologická spoločnosť

www.slovakradiology.sk/

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk/

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

Slovenská Silikátová Spoločnosť

www.sss.sav.sk/

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť je nezávislá, dobrovoľná, záujmová, spoločenská organizácia inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ...

Internetový časopis človek a spoločnosť

www.clovekaspolocnost.sk/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

Spoločnosť | Aktuálne.sk - News and Media Holding - Atlas.sk

aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/

Spoločnosť v ktorej žijeme, si vytvárame my sami. Na Aktuálne.sk vám prinášame správy, informácie a zaujímavostí o ľuďoch žijúcich v našej spoločnosti.

Slovenská chemická spoločnosť

schems.sk/

Výsledky hlasovania do Predsedníctva SChS. Ing. Roman Fišera, PhD.: 66 hlasov. Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.: 54 hlasov RNDr. Róbert Góra, PhD.