Web Results

Spoločnosť (sociológia) - Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Človek a spoločnosť - Internetový časopis pre pôvodné teoretické a ...

www.saske.sk/cas/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

Web stránky OZ a pridružených členov SLS - SLS | Slovenská ...

sls.sk/new/o-nas/web-stranky-odbornych-spolocnosti

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...

"spoločnosť" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/synonyma/?q=spoločnosť

spoločnosť 1. súhrn spoločne žijúcich ľudí: antická spoločnosť, vývin ľudskej spoločnosti • spoločenstvo: mestské, vidiecke spoločenstvo • kniž. societa: ...

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ ...

moja.penzijna.sk/

Prihlásenie do karty podielnika. Zadajte, prosím, svoje rodné číslo, heslo a opíšte zobrazený overovací kód z obrázku. Ak je kód nečitateľný, tlačidlom napravo ...

Slovenska geologicka spoločnosť

www.geologickaspolocnost.sk/

Slovenská geologická spoločnosť, SGS, geológia, geologóvia,

Kontakty - Národná diaľničná spoločnosť

www.ndsas.sk/kontakty/10787s

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava. Písomné žiadosti doručujte iba na adresu sídla spoločnosti. Doručenie žiadosti na ...

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

www.spv-zv.sk/

Vážené kolegyne, srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ...

Spoločnosť - EOS na Slovensku

sk.eos-solutions.com/spolocnost/

Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola založená v roku 1997. Dynamika, transparentnosť, reaktivita a výkon boli zásadami, ktorými sme sa pri našej práci riadili ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk/

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

More Info

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

www.sls.sk

Zoznam členov Slovenskej spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti,o.z. SLS. Zoznam členov Slovenskej spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti,o.z. SLS ...

Slovensko-ruská spoločnosť

www.srspol.sk

Slovensko-ruská spoločnosť - Pomocou tohto média chceme informovať našich členov aj širšiu verejnosť o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a ...

Mládež a spoločnosť · Ústav informácií a prognóz školstva

www.uips.sk

26. jún 2015 ... Časopis Mládež a spoločnosť vznikol v roku 1990 ako jeden zo zdrojov informácií a možností výmeny názorov na problematiku života mládeže ...