Web Results

Spoločnosť (sociológia) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Človek a spoločnosť - Internetový časopis pre pôvodné teoretické a ...

www.saske.sk/cas/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

Slovenská hypertenziologická spoločnosť

www.hypertenzia.org/

V nasledujúcom roku 2017 usporiada Slovenská hypertenziologická spoločnosť už XXXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Kongres sa ...

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska - Home

www.jess.sk/en/

Actual state of the Project. The Ministry of Environment of the Slovak Republic has issued a positive Final Statement from the process of Environmental Impact ...

dict.cc dictionary :: spoločnosť :: English-Slovak translation

browse.dict.cc/slovak-english/spoločnosť.html

dict.cc English-Slovak Dictionary: Translation for spoločnosť.

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

sls.sk/new/o-nas/web-stranky-odbornych-spolocnosti

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

www.urgmed.sk/

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof ... Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk; Česká spoločnosť ...

Národná diaľničná spoločnosť - YouTube

www.youtube.com/user/narodnadialnicnaspol

Národná diaľničná spoločnosť je tu pre vás 24 hodín denne. Staráme sa o Vašu bezpečnosť, zjazdnosť diaľnic, ale aj o odpočinok na ceste. Meníme jazdu na ...

Novinky | SGS

www.sgssls.sk/

Novinky | Slovenská gastroenterologická spoločnosť - kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská gastroenterologická spoločnosť..

Hlavná stránka |

www.sfpa.sk/

... and Civil Society. | |. Zvolte si jazyk: Darujte nám Vaše 2%! © 2014 | sfpa@sfpa .sk. Slovenská spoločnosť pre záhraničnú politiku. Hrdo poháňa WordPress.

More Info

Slovenská botanická spoločnosť

sbs.sav.sk

Slovenská botanická spoločnosť je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

Slovenská biblická spoločnosť

www.biblickaspolocnost.sk

Združujeme ľudí, ktorých spája láska k Božiemu slovu.