Web Results

Spoločnosť (sociológia) - Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Slovenská urologická spoločnosť

sus.sk/

Slovenská urologická spoločnosť v týchto dňoch prijala smutnú správu o úmrtí Prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc. (16. 11. 1929 - 12. 6. 2016) Profesor Michal  ...

Titulná stránka - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

www.tipos.sk/

TIPOS – internetové a kurzové stávky, tipovanie cez internet a mobil.

Slovenská biblická spoločnosť

www.biblickaspolocnost.sk/

Združujeme ľudí, ktorých spája láska k Božiemu slovu.

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

sls.sk/new/o-nas/web-stranky-odbornych-spolocnosti

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...

Človek a spoločnosť - Internetový časopis pre pôvodné teoretické a ...

www.saske.sk/cas/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

dict.cc dictionary :: spoločnosť :: English-Slovak translation

browse.dict.cc/slovak-english/spoločnosť.html

dict.cc English-Slovak Dictionary: Translation for spoločnosť.

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk/

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

Slovenská spoločnosť aktuárov

www.aktuar.sk/

Slovenská spoločnosť aktuárov Vás pozýva na Letnú aktuársku školu 2016. Prihláste sa najneskôr do 10.8.2016. Viac info kliknite sem ...

SGS: Novinky

www.sgssls.sk/

Novinky | Slovenská gastroenterologická spoločnosť - kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská gastroenterologická spoločnosť..

More Info

Slovenská botanická spoločnosť

sbs.sav.sk

Slovenská botanická spoločnosť je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ...

Slovenská hypertenziologická spoločnosť

www.hypertenzia.org

V nasledujúcom roku 2017 usporiada Slovenská hypertenziologická spoločnosť už XXXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Kongres sa ...

Slovenská rádiologická spoločnosť

www.slovakradiology.sk

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v ...