Web Results

Spoločnosť (sociológia) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Slovenská Silikátová Spoločnosť

www.sss.sav.sk/

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť je nezávislá, dobrovoľná, záujmová, spoločenská organizácia inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ...

Internetový časopis človek a spoločnosť

www.clovekaspolocnost.sk/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

sls.sk/new/o-nas/web-stranky-odbornych-spolocnosti

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...

Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne: Domov

www.ssum.sk/

MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh ...

Národná diaľničná spoločnosť - YouTube

www.youtube.com/user/narodnadialnicnaspol

Národná diaľničná spoločnosť je tu pre vás 24 hodín denne. Staráme sa o Vašu bezpečnosť, zjazdnosť diaľnic, ale aj o odpočinok na ceste. Meníme jazdu na ...

Úvod - Slovenská Ílová Spoločnosť

www.slovakclaygroup.sk/

Vitajte na návšteve v Slovenskej ílovej spoločnosti! Sme združením občanov pre podporu všetkého, čo súvisí s výskumom a využitím ílov. Objektom záujmu ...

Spoločnosť | Aktuálne.sk - News and Media Holding - Atlas.sk

aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/

Spoločnosť v ktorej žijeme, si vytvárame my sami. Na Aktuálne.sk vám prinášame správy, informácie a zaujímavostí o ľuďoch žijúcich v našej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo

www.ssmp-ssil.org/

Vitajte na stránke. Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP). SSMP je vedeckou spoločnosťou SAV, ktorá od roku ...

Slovensko-ruská spoločnosť

www.srspol.sk/

Slovensko-ruská spoločnosť - Pomocou tohto média chceme informovať našich členov aj širšiu verejnosť o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a ...

More Info

Slovenská rádiologická spoločnosť

www.slovakradiology.sk

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v ...

"spoločnosť" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk

spoločnosť 1. súhrn spoločne žijúcich ľudí: antická spoločnosť, vývin ľudskej spoločnosti • spoločenstvo: mestské, vidiecke spoločenstvo • kniž. societa: ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.