Web Results

Spoločnosť (sociológia) - Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Spoločnosť_(sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr. : celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobeni...

Človek a spoločnosť - Internetový časopis pre pôvodné teoretické a ...

www.saske.sk/cas/

Internetový časopis Človek a spoločnosť: Individual and Society patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj  ...

Slovenská botanická spoločnosť

sbs.sav.sk/

Slovenská botanická spoločnosť je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ...

Slovenská informatická spoločnosť - SISp - Hlavná stránka

www.informatika.sk/

Organizácia pokrývajúca oblasti teoretickej i aplikovanej informatiky, softvérového a informačného inžinierstva, vzdelávania v informatike.

Slovenská hypertenziologická spoločnosť

www.hypertenzia.org/

V tomto roku usporiada Slovenská hypertenziologická spoločnosť už XXXI. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Podujatie sa bude konať v ...

Slovenská urologická spoločnosť

sus.sk/

zaujimava-linka. Európska urologická spoločnosť · zaujimava-linka. Americká urologická spoločnosť. Domov. © Slovenská urologická spoločnosť 2013 - 2016

Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť

www.spfs.sk/

SPFS - Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť ... Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť je organizačnou zložkou Slovenskej ...

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny SSAIM

www.ssaim.sk/

Oficiálne stránky Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Národná diaľničná spoločnosť - YouTube

www.youtube.com/user/narodnadialnicnaspol

Národná diaľničná spoločnosť je tu pre vás 24 hodín denne. Staráme sa o Vašu bezpečnosť, zjazdnosť diaľnic, ale aj o odpočinok na ceste. Meníme jazdu na ...

Titulná stránka - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

www.tipos.sk/

TIPOS – internetové a kurzové stávky, tipovanie cez internet a mobil.

More Info

Slovenská biblická spoločnosť

www.biblickaspolocnost.sk

Združujeme ľudí, ktorých spája láska k Božiemu slovu.

SGS: Novinky

www.sgssls.sk

Novinky | Slovenská gastroenterologická spoločnosť - kolektívny člen Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská gastroenterologická spoločnosť..

SLS | Slovenská lekárska spoločnosť / Slovak Medical Association

sls.sk

Slovenská anatomická spoločnosť www.sas.lf.upjs.sk. Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk. Slovenská angiologická ...