Web Results

Teologi - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Teologi

Teologi (gr. θεολογία af θεός theós Gud, og λόγος lógos ord eller lære) er læren om og studiet...

Teologi | UddannelsesGuiden

www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/bacheloruddannelser/teologiskbacheloruddannelse/teologi

Teologi er studiet af kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket.

Bachelor i teologi – Københavns Universitet

studier.ku.dk/bachelor/teologi/

Overvejer du at læse bacheloruddannelsen i teologi? Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for bacheloruddannelsen i teologi på ...

Teologi - Bachelor - Aarhus Universitet

bachelor.au.dk/teologi/

Teologi beskæftiger du dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, sprog og kommunikation. Du arbejder med kristendommen, dens oprindelse, ...

teologi — Den Danske Ordbog - Ordnet.dk

ordnet.dk/ddo/ordbog?query=teologi

Søgning på “teologi” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Teologi - Institut for Kultur og Samfund - Aarhus Universitet

cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/teologi/

Afdeling for Teologi udgør en enhed sammensat af følgende fag eller discipliner: Gammel Testamente, Ny Testamente, Kirkehistorie, Dogmatik samt Etik og ...

Menighedsfakultetet

teologi.dk/

Uddannelse · Bachelor i teologi · Optagelse og økonomisk støtte · Praktik · Mentortilbud · Andre undervisningstilbud · Læseplan · Efteruddannelse · Studerende.

Teologi (profesjon) - Universitetet i Oslo

www.uio.no/studier/program/teologi-prof/

Målet med studiet er å utdanne teologer og prester. Som profesjonsstudent i teologi på UiO vil du lære av de beste fagfolkene på området, og du blir del av et  ...

Teologi for lægfolk

www.teologi-for-laegfolk.dk/

TFL tilbyder teologisk voksenundervisning på et højt fagligt niveau. Læs om kurserne og økonomi.

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke - Tidsskrift.dk

tidsskrift.dk/index.php/dttk

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus. Tidsskriftet ...

More Info

Det Teologiske Fakultet – Københavns Universitet

teol.ku.dk

Øget optag på teologi. 01.08.2016. 133 ansøgere er tilbudt en studieplads på bacheloruddannelsen i teologi.… » Se alle ...

Bacheloruddannelsen i teologi – Københavns Universitet

teol.ku.dk

... til 180 ECTS. Teologi handler ikke om at fordybe sig i en støvet fortid, men i lige så høj grad om nutidens kulturelle, religiøse og etiske problemstillinger.

teologi | Gyldendal - Den Store Danske

denstoredanske.dk

teologi, læren om en guddom; især læren om den kristne Gud. I klassisk græsk litteratur er ordet kun brugt i filosofisk sammenhæng.