Web Results

Vikingatiden – Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Vikingatiden

Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, från sent 800-tal till cirka 1100 e.Kr. Termen används framförallt vid beskrivning av Nordens ...

Vikingatid | Board Game | BoardGameGeek

boardgamegeek.com/boardgame/282/vikingatid

Viking era is a game for two to six players. The game describes the Viking era in, for common family games, untypical detail. The players play Danish, ...

Valsgärde. Vendeltid - Vikingatid - Museum Gustavianum - Uppsala ...

www.gustavianum.uu.se/gustavianum/utstallningar/fasta-utstallningar/valsgarde-vendeltid---vikingatid/

Valsgärde. Vendeltid - Vikingatid. För omkring 1 400 år sedan begravdes en man i en båt vid Valsgärde strax norr om Uppsala. Med sig i båten hade han bland ...

Järnålder och vikingatid | SO-rummet

www.so-rummet.se/content/jarnalder-och-vikingatid

Järnålder och vikingatid. Järnriket är en webbplats där kan läsa om järnåldern och vikingatiden. Här berättas om livet på järnåldern, bostäder, jordbruk, mat, ...

Vikingatid – Arkeloggen

www.arkeloggen.se/category/vikingatid/

Med hjälp av metalldetektorer har 3 amatörarkeologer i syddanska Vejen hittat sammanlagt 7 armringar i guld, vilka samtliga dateras till vikingatid.

Kvinnor under vikingatid | Historiska Museet

historiska.se/upptack-historien/artikel/kvinnor/

Kvinnor under vikingatid. Många tror att vikingatiden var en mansdominerad tid. Att väpnade män i krigsskepp styrde och ställde, skapade kungariken och ...

Kvinnorum - historia från vikingatid till nutid - Länsstyrelsen i ...

www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2011/Pages/kvinnorum-historia-fran-vikingatid-till-nutid.aspx

Kvinnorum följer historien från vikingatiden till nutid och speglar samhällets och kvinnans historia – det yttre och inre rummet. Skriften togs fram år 1998 till en ...

Vad hette vikingarna? | Riksantikvarieämbetet

www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runskolan/vad-finns-pa-runstenarna/vad-hette-vikingarna/

16 nov 2013 ... Många av runstenarnas texter är ungefär likadana. Det är bara namnen på människorna som är olika. Det betyder att det finns väldigt många ...

Linköpings historia » Vikingatid

www.linkopingshistoria.se/jarnalder/vikingatid/

Vikingatid. Valla vikingagård. Bakom Campushallen på universitetsområdet undersökte man ett stort markområde där en friidrottsarena skulle byggas. Platsen ...

Tyger under vikingatid och medeltid - Medeltidskläder - äkta lajv ...

www.urda.se/vikingatida-medeltida-klader-fakta/medeltida-vikingatida-tyger.html

Vi har sammanställt en artikel över de vanligaste tygmaterialen under Vikingatid och tidig medeltid i norra Europa. Vanligast förekommande var tyg av ylle och ...

More Info

Stockholms läns museum - Vikingatid

www.stockholmslansmuseum.se

Vikingatid (800 - 1100 e Kr). Vikingatid (800 - 1100 e Kr) År 793 anfölls och plundrades klostret Lindisfarne på Englands ostkust av en nordisk flotta. Händelsen ...

Vikingatid - Kansallismuseo

www.kansallismuseo.fi

Vikingatid. Vikingatågen avspeglas också i den sena järnålderskulturen i Finland . Redan i slutet av 700-talet hade handeln blivit livligare i Östersjöområdet.

Vikingatid 800-1050 - Historia kring hänglås - Locks

www.historicallocks.com

Hänglåsets historia, vikingatida hänglås presenteras och rekonstrueras.