Web Results

Vzdelávanie - Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelávanie

Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vš...

Vzdelávanie — TUKE

www.tuke.sk/tuke/vzdelavanie

celoživotné vzdelávanie cez Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV),; záujmové štúdium tretieho veku cez Univerzitu tretieho veku (UTV), ktoré je organizované ...

Vzdelávanie - www.nbs.sk

www.nbs.sk/sk/vzdelavanie

Vzdelávanie. Úlohy centrálnej banky a jej postavenie v spoločnosti - to sú témy pre väčšinu mladých ľudí nie vždy zrozumiteľné. V tejto časti však máte možnosť  ...

Kontinuálne vzdelávanie - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie

Kontinuálne vzdelávanie obsah. Informácie k programu: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. Číslo akreditácie: 138/2010- KV Garant: PhDr. PaedDr.

Elektronická prihláška na vzdelávanie

prihlasky.eduk.sk/

Ak nám chcete poslať viac ako 1 prihlášku na vzdelávanie,skontrolujte si prosím, či majú rozdielne čísla, inak sa elektronicky prihlásite len na 1 program. Stránky ...

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a ...

www.puma.vojvodina.gov.rs/index.php?lang=4

AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie , predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá ...

VISIBILITY vzdelávanie

www.visibility.sk/vzdelavanie/

Pred 5 dňami ... Vzdelávanie nás baví. Považujeme ho za naše poslanie a preto pre vás píšeme blog, vydávame e-booky, robíme podujatia, online webináre, ...

Operačný program Vzdelávanie: Výskumná Agentúra

www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO. 19.04.2016. Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 ...

www.ask.com/youtube?q=vzdelávanie&v=UQtY8yc2EYg
May 15, 2015 ... dm spot duálne vzdelávanie - Žiaci odborného výcviku. dm Slovensko. Subscribe SubscribedUnsubscribe 4949. Loading... Loading... Working.
More Info

Vzdelávanie a mládež - Vaša Európa - Europa.eu

europa.eu

Práva a povinnosti občanov EÚ využívajúcich vzdelávací systém iného členského štátu: poplatky, jazykové skúšky, uznanie kvalifikácie atď.

Strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020 ...

ec.europa.eu

Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je rámec pre spoluprácu v ... ET 2020 je fórum na výmenu osvedčených postupov, vzájomné vzdelávanie, ...

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.