Web Results

pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski

Związek Chłopski (zwany też Związkiem Ściegiennego i spiskiem księdza Piotra Ściegiennego) – organizacja konspiracyjna, powstała w 1842 r. z inicjatywy ...

pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski_(II_RP)

Związek Chłopski (ZCh) – partia powstała 11 maja 1924 z połączenia odłamu PSL „Piast” pod nazwą Polski Związek Ludowców oraz partii Polskie Stronnictwo  ...

pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Zwi%C4%85zek_Ch%C5%82opski

Narodowy Związek Chłopski – polska partia polityczna w Królestwie Polskim utworzona w 1912 r. przez działaczy ludowych, głosząca hasła solidaryzmu ...

encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zwiazek-Chlopski;4002290.html

Związek Chłopski (ZCh),. stronnictwo polit., utworzone 1924 z połączenia Pol. Stronnictwa Lud.-Lewica z Pol. Związkiem Ludowców (grupa posłów z J. Brylem,  ...

pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Stronnictwa_Ch%C5%82opskiego

Związek Stronnictwa Chłopskiego – zwany związkiem braci Potoczków, pierwsza polityczna organizacja chłopska w Europie utworzona 3 lipca 1893 w Nowym ...

nowahistoria.interia.pl/tagi-zwiazek-chlopski,tId,269874

​Partia chłopska działająca w zaborze rosyjskim, powstała w Warszawie w grudniu 1915 roku z połączenia Związku Chłopskiego, SL - "Zaranie" i Związku Ludu ...

sztetl.org.pl/pl/slownik/ludowy-ruch

ludowy ruch w Europie – chłopski ruch polityczny, zapoczątkowany w wielu krajach ... Od 1912 nielegalną działalność prowadziły: Narodowy Związek Chłopski ...

mhprl.pl/muzeum/o-ruchu-ludowym

19 Gru 2016 ... W 1912 powstał Narodowy Związek Chłopski, w latach 1912-1915 działał Związek Chłopski, obie te organizacje działały nielegalnie.

zapytaj.onet.pl/encyklopedia/73748,,,,zwiazek_stronnictwa_chlopskiego,haslo.html

Związek Stronnictwa Chłopskiego, ZSCh, pierwsza chłopska partia polityczna na ziemiach polskich, założona 1893 w Galicji (w Nowym Sączu) z inicjatywy ...