vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

Tiếp thị địa phương (tiếng Anh: Marketing Places) là một bộ phận các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Đó là những hoạt động ...

vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba

Loài bản địa hay giống địa phương là một thuật ngữ trong địa lý sinh vật chỉ về một loài được định nghĩa là có nguồn gốc (hoặc gốc gác địa phương) trong một ...

vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

địa phương. Từ điển mở ... vực khác trong nước. Giao lưu hàng hóa giữa các địa phương trong nước. ... Cán bộ trung ương về địa phương tìm hiểu tình hình.

nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/dia-phuong-la-gi-120655

Địa phương là Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương với cả nước. Là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau ...

nld.com.vn/dia-phuong.htm

Thông tin đa dạng,thú vị về đời sống kinh tế xã hội của tất cả các địa phương trong cả nước.Giới thiệu phong tục tập quán, món ngon vật lạ, điểm du lịch hấp ...

www.ask.com/youtube?q=%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng&v=OL7LnzVHDxs
2 ngày trước ... Tin Tức - Tin mới nhật - tin hot - tin tức tổng hợp - tin tức hoa kỳ - tin tức thế giới Tin tức chính trị HOA KỲ, THẾ GIỚI, được cập nhật nhanh ...

hoidap.thuvienphapluat.vn/hoi-dap/1D74F-hd-dia-phuong-la-gi.html

Địa phương là Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương với cả nước. Là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau ...

www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10052986

CHƯƠNG IX. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. Điều 110. 1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:.

vn.ambafrance.org/To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong

15 Tháng Mười 2018 ... Chính quyền địa phương chịu sự chỉ đạo của Chính quyền trung ương, được phân cấp rõ ràng : mỗi cấp tuân theo chỉ thị của cấp cao hơn.