vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam

Chính quyền địa phương ở Việt Nam bao gồm Ủy ban nhân dân (hành pháp), Hội đồng nhân dân (lập pháp) ở ba cấp xã, huyện, và tỉnh; và Tòa án Nhân dân ...

vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

Chính quyền địa phương là một tổ chức hành chính có tư cách pháp nhân được hiến pháp và pháp luật công nhận sự tồn tại vì mục đích quản lý một khu vực ...

vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

Tiếp thị địa phương (tiếng Anh: Marketing Places) là một bộ phận các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Đó là những hoạt động ...

vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

địa phương. Từ điển mở ... vực khác trong nước. Giao lưu hàng hóa giữa các địa phương trong nước. ... Cán bộ trung ương về địa phương tìm hiểu tình hình.

nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/dia-phuong-la-gi-120655

Địa phương là Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương với cả nước. Là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau ...

tratu.soha.vn/dict/vn_vn/%C4%90%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

vùng, khu vực trong quan hệ với những vùng, khu vực khác trong nước hoặc trong quan hệ với trung ương, với cả nước. cách phát âm địa phương: về công tác ...

nld.com.vn/dia-phuong.htm

Thông tin đa dạng,thú vị về đời sống kinh tế xã hội của tất cả các địa phương trong cả nước.Giới thiệu phong tục tập quán, món ngon vật lạ, điểm du lịch hấp ...

tv.zing.vn/than-tuong-dia-phuong

Câu chuyện kể về cuộc đời của một nữ sinh trung học, Nanako, và senpai của mình, Yukari, người cuối cùng trở thành thần tượng địa phương của thị trấn ...

dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-dia-phuong-gui-thu-cam-on-bao-dan-tri-gop-suc-xoa-diem-den-nga-tu-chet-nguoi-20190117102057535.htm

1 ngày trước ... (Dân trí) - Chính quyền nhiều địa phương tại Hà Tĩnh vừa gửi thư cảm ơn Báo điện tử Dân trí đã vào cuộc quyết liệt để Tổng cục Đường bộ, ...