Web Results

ngonnguhoc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=892:btv-noi-ging-a-phng-tren-truyn-hinh-ti-sao-khong&catid=29&Itemid=38

Thay đổi đầu tiên là VTV đưa vào chương trình Thời sự các tin tức/phóng sự do các đài truyền hình địa phương sản xuất, do các BTV, PV nói giọng địa phương thực hiện. Điều này không chỉ giúp khán giả cả nước nắm được thông tin ở các địa phương mà còn tạo cơ hội để họ làm quen với sự khác biệt về ngôn ngữ (chủ  ...

vietnamnet.vn/vn/thoi-su/can-bo-ha-noi-phai-han-che-dung-tieng-dia-phuong-402288.html

3 Tháng Mười 2017 ... Cán bộ, công chức Hà Nội khi phát ngôn phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương, tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc.

sonoivu.binhduong.gov.vn/Default.aspx?tabid=175&ID=258

9 Tháng Mười Hai 2015 ... Luật Tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013. Ngày 19/6/2015 Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII với tỷ lệ phiếu tán thành là 85,22% đã thông qua Luật tổ ...

www.yprl.vic.gov.au/vietnamese

6 Tháng Ba 2018 ... Quí vị có thể mượn và trả tại bất cứ một thư viện nào. Làm thẻ hội viên thật dễ dàng – quí vị có thể làm thẻ trên mạn hoặc tại một chi nhánh thư viện của chúng tôi. Quí vị chỉ cần giấy tờ để chứng minh tên họ và địa chỉ của quí vị. Nếu dưới 18 tuổi chúng tôi cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ của ...

www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/112;jsessionid=2073C657E3F88DA40C7D88631951CFD8?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=center-top&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_cur=1&_EXT_ARTICLEVIEW_delta=20&_EXT_ARTICLEVIEW_keywords=&_EXT_ARTICLEVIEW_advancedSearch=false&_EXT_ARTICLEVIEW_andOperator=true&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=13025&_EXT_ARTICLEVIEW_searchArticleId=&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_title=&_EXT_ARTICLEVIEW_description=&_EXT_ARTICLEVIEW_content=&_EXT_ARTICLEVIEW_type=&_EXT_ARTICLEVIEW_structureId=&_EXT_ARTICLEVIEW_templateId=&_EXT_ARTICLEVIEW_status=approved&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByCol=display-date&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByType=asc&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=59366&_EXT_ARTICLEVIEW_i=24&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F112

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh xác định 5 chương trình đột phá là sự đổi mới tư duy lãnh đạo có ý nghĩa rất quan trọng, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Cần tiếp tục tổ chức thực hiện, điều hành nhạy bén, sáng tạo 5 chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội đã đề  ...

baodautu.vn/soi-no-cua-chinh-quyen-dia-phuong-d64917.html

12 Tháng Sáu 2017 ... Việc quản lý nợ công nói chung, thâm hụt ngân sách nói riêng cần phải đặt sự chú ý vào năng lực tài khóa cụ thể của các địa phương, thay vì trên bình diện tổng thể chung như hiện nay.

haugiangtivi.vn/video/trang-dia-phuong/150

Trang địa phương - 14/3/2018 · Trang địa phương - 7/3/2018 video · Trang địa phương · Trang địa phương - 7/3/2018 · Trang địa phương - 28/02/2018 video · Trang địa phương · Trang địa phương - 28/02/2018 · Trang địa phương - 21/02/ 2018 video · Trang địa phương · Trang địa phương - 21/02/2018 · Trang địa phương ...

matcha-jp.com/vn/175

9 Tháng Mười 2015 ... Tiếng địa phương Osaka (Osaka-ben). Đây là ngôn ngữ đặc thù của vùng Osaka mà bất kỳ người dân nào ở Osaka cũng thấy hãnh diện. Phần lớn mọi người khi từ các địa phương lên thủ đô sẽ đều dần quen với việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn , tuy nhiên người dân Osaka dù có đi đến đâu trên cả nước ...

www.nhandan.com.vn/hangthang/item/33021002-phan-quyen-cho-dia-phuong.html

30 Tháng Năm 2017 ... Thời gian qua, báo chí đã lên tiếng khá nhiều về hiện tượng nhiều địa phương tìm cách đẩy công việc lên cho Chính phủ và Thủ tướng. Ðây quả thực là một vấn đề rất lớn của nền quản trị quốc gia. Nó làm cho không chỉ Chính phủ và người đứng đầu Chính phủ bị quá tải, mà còn chế độ trách nhiệm rất ...