www.daka.org.tr/panel/files/files/yayinlar/DEREC%C4%B0K%20VE%20%C3%9CZ%C3%9CML%C3%9C%20SINIR%20KAPILARININ%20TEKN%C4%B0K%20ALTYAPI.pdf

Şekil 18: Şemdinli -Derecik Yolundan Muhtelif Görüntüler 2013 . ...... dere Sınır Kapısı faal konumda olup, Irak ile olan sınır kapıları aktif konumda değildir. ... Madencilik-Taş Ocakçılığı ihracatı aynen Türkiye ihracatı sınıflamasında olduğu gibi 3.