Did you mean: Elci Widyaningsih ?
Web Results

crippencpa.com/2017/06/passive-activity-loss

Jun 19, 2017 ... (Brad Johnson and Elci Wijayaningsih v. Abby Pope, 117 AFTR 2d 2016-947, 4th Cir. 2016, October 3, 2016). The taxpayers were a married ...

nasional.kompas.com/read/2016/08/22/05423451/ini.alasan.banyak.wni.buat.kewarganegaraan.ganda.di.as

22 Ags 2016 ... Elci Wijayaningsih Rabu, 24 Agustus 2016 | 07:29. Pendidikan dasar "TK-SMA" di public schools "sekolah negeri" USA itu Free bagi siapa saja ...

storage.kopertis6.or.id/kepegawaian/BKD/2017/KBKD_2016-2/Rekapitulasi%20Kontrak%20BKD%20Genap%202016-2017.xlsx

... 219, 14106100105353, 0615016401, ELIZABETH LANNY WIJAYANINGSIH ..... 302, 296, 2009, 42, 091247101412, 0615066601, Ir. ELI MAS'IDAH, MT ...

www.scribd.com/document/206584608/Pengumuman-PLPG-Tahun-2013-LPTK-Rayon-232-IAIN-Surakarta

... 4 Siti Latifah Dinul Qoyimah Samuri Rufiati Eli Sutiyarmi Mugo Muji Iskandar Rosi Handayani Syamsul Ma'arif Sholikhatun Muchammad ..... Sri Wijayaningsih

storage.kopertis6.or.id/kepegawaian/2015/02-Februari/201502_Tanda%20Terima%20BKD%20Gasal%202014-2015.xlsx

229, 222, 222, 0615016401, Elizabeth Lanny Wijayaningsih, Univ. Kristen Satya .... 275, 268, 45, 091247101412, 0615066601, Ir Eli Mas'idah MT, Univ.

beasiswa.ub.ac.id/public/files/announcement/hasil_final_bbp_ppa_20150603084057.pdf

3 Jun 2015 ... RIA WIJAYANINGSIH. Ilmu Administrasi. Sarjana. S1. Ilmu Administrasi ... ELI SULISTIYORINI. Ilmu Administrasi. Sarjana. S1. Ilmu Administrasi.

download.portalgaruda.org/article.php?article=311417&val=7386&title=Penilaian%20Tingkat%20Keberhasilan%20Relokasi%20PKL%20di%20Kawasan%20Pasar%20Waru%20Dan%20Simpang%20Lima,%20Semarang

Sedangkan menurut Wijayaningsih. (2007, hlm. 27), PKL .... A sp ek. K riteria. A sp ek. F isik. L o k asi. K ed ek atan d en g a n. P em b eli. 8. 3. 7. 8. 1. 1. 3. C u.

storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Lampiran%20Pengumuman%202009%20NIP%20(Tabel%201)_0.pdf

22 Apr 2010 ... 70 ELI SUGIANTO, S.Hut. 12.323.904.0986 CILACAP. Penyuluh Kehutanan. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan ...

mmursyidpw.files.wordpress.com/2009/08/hasil-plpg-2009__dinas_1-2.pdf

SMP N 2 SUMOWONO. 71.99 Lulus. 137 09032215610536 YULIANA THEODORA WIJAYANINGSIH ...... ELCY HINDRAWATI. SMP KARTIKA III - 2. 70.25 Lulus.