Web Results

www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Bevarandeplaner/Malm%C3%B6/Limhamns%20kalkbrott/Limhamns%20kalkbrott_bevarandeplan.pdf

18 mar 2016 ... Grunduppgifter om Limhamns kalkbrott. Län: Skåne. Kommun: Malmö. Läge : 5 km SV Malmö. Markägare : Malmö kommun, HSB Sundsfastigheter AB och HSB Mark Corcovado. Areal : 90,6 ha. Skyddsform: Kommunal reservatsbildning klar 2011-03. Bakgrund: SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12.