www.24h.com.vn/gia-ca-c340.html

Giá cả thị trường 24h: gia ca thi truong trong nước và thế giới, giá cả thị trường xe máy, điện thoại, lap top, hàng nông sản. CẬP NHẬP THÔNG TIN 24/7.

www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung-c52.html

Cập nhật tin tức về thị trường hàng ngày; biến động giá cả các mặt hàng tiêu dùng, giá vàng; tình hình biến động TT nhà đất, đầu tư, chính sách thuế, XNK.

giadinh.net.vn/thi-truong.htm

Tin tức về thị trường, giá cả thị trường tiêu dùng: xăng dầu, giá vàng,thị tường chứng khoán thị trường bất động sản,oto-xe máy mới nhất trong ngày hôm nay.

vietnambiz.vn/hang-hoa

Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa nguyên liệu, giá nông sản hôm nay được cập nhật 24 giờ. Tin tức giá cả nông sản, giá lúa gạo, giá cà phê, giá hồ tiêu, giá ...

vietbao.vn/vn/gia-ca-thi-truong

Giá Cả Thị Trường. Giá Cả Thị Trường, Giá Cá Các Mặt Hàng Thiết yếu liên tục cập nhật.

vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong

Tin tức giá cả thị trường, thông tin giá cả thị trường kinh tế, thị trường bất động sản, thị trường vàng, thị trường tiêu dùng được VietNamnet liên tục cập nhật ...

danviet.vn/thi-truong

Gia Ca Thi Truong: Giá Cả Thị Trường trong nước và thế giới, giá cả thị trường xe máy, điện thoại, lap top, hàng nông sản được cập nhật nhanh nhất.

www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlg/r/m/htgtt/ttvttgc

Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 RON 92 là 20.230 đồng, RON 95 21.770 đồng; dầu diesel tối đa 18.126 đồng; dầu hoả 16.683 đồng và dầu madut 14.942 đồng.

vtv.vn/kinh-te/thi-truong.htm

Những biến động trên thị trường được cập nhật liên tục. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng, tình hình thị trường chứng khoán, bất động sản... mới nhất.